Noch deez' onmatige eer, noch deze diepe smaad!


noch-deez'-onmatige-eer-noch-deze-diepe-smaad
johann wolfgang von goethenochdeez'onmatigeeernochdezediepesmaadnoch deezdeez' onmatigeonmatige eernoch dezedeze diepediepe smaadnoch deez' onmatigedeez' onmatige eernoch deze diepedeze diepe smaadnoch deez' onmatige eernoch deze diepe smaad

Men vergeeft u noch uw talent, noch uw voorspoed, noch uw vreugde, noch uw huwelijk, noch uw vermogen, ternauwernood uw ongeluk; alleen uw dood vergeeft men u, en zelfs die nog niet altijdNoch het naleven van de regels van het ongekleed gaan, noch de haarvlechten, nòch de modder waarmee men zijn lichaam bedekt, noch het vasten, noch het slapen op de naakte grond, noch het stof en vuil die het lichaam bedekken, noch de aanbidding, kunnen een sterveling rein maken die niet zijn twijfels overwonnen heeftNoch de goden, noch de mensen, noch de boekwinkels staan dichters toe, middelmatig te zijnNiets weerstaat aan een krachtige en aanhoudende wil; noch de natuur, noch de mensen, noch zelfs het noodlotIk wil noch symbolist noch romanticus noch constructivist worden genoemdLaat schone verzen glad van effen lippen vloeien, maar gil, noch galm noch kwaak, noch bulder woest en luid