Nooit over zichzelf tot anderen praten, en met hen alleen over henzelf spreken, ziedaar de hele kunst van te behagen. Ieder weet het, en ieder vergeet het


nooit-over-zichzelf-tot-anderen-praten-met-hen-alleen-over-henzelf-spreken-ziedaar-de-hele-kunst-van-te-behagen-ieder-weet-het-ieder-vergeet-het
edmond de goncourtnooitoverzichzelftotanderenpratenmethenalleenhenzelfsprekenziedaardehelekunstvantebehageniederweethetiedervergeethetnooit overover zichzelfzichzelf totanderen pratenen metmet henhen alleenalleen overover henzelfhenzelf sprekenziedaar dede helehele kunstkunst vanvan tete behagenieder weetweet heten iederieder vergeetvergeet hetnooit over zichzelfover zichzelf totzichzelf tot anderentot anderen pratenen met henmet hen alleenhen alleen overalleen over henzelfover henzelf sprekenziedaar de helede hele kunsthele kunst vankunst van tevan te behagenieder weet heten ieder vergeetieder vergeet het

Vleierij bewerkt dat ieder behagen schept in zichzelf, wat toch zeker zeer veel bijdraagt tot het levensgeluk -Erasmus
vleierij-bewerkt-dat-ieder-behagen-schept-in-zichzelf-wat-toch-zeker-zeer-veel-bijdraagt-tot-het-levensgeluk
Ieder mens is een Antaeus: de moederlijke aarde sterkt en bezielt ieder tot de onoverwinnelijkheid, als hij haar met liefde vasthoudt -E. von Feuchtersleben
ieder-mens-is-een-antaeus-de-moederlijke-aarde-sterkt-bezielt-ieder-tot-de-onoverwinnelijkheid-als-hij-haar-met-liefde-vasthoudt
Met gemak uitvoeren, wat moeilijk valt aan anderen, ziedaar het talent; tot stand brengen wat onmogelijk is voor het talent, ziedaar het genie -Henri Frédéric Amiel
met-gemak-uitvoeren-wat-moeilijk-valt-aan-anderen-ziedaar-het-talent-tot-stand-brengen-wat-onmogelijk-is-voor-het-talent-ziedaar-het-genie
Met gemak uitvoeren wat anderen moeilijk valt, ziedaar het talent; tot stand brengen wat het talent niet kan, ziedaar het genie -Henri Frédéric Amiel
met-gemak-uitvoeren-wat-anderen-moeilijk-valt-ziedaar-het-talent-tot-stand-brengen-wat-het-talent-niet-kan-ziedaar-het-genie
De kunst van behagen bestaat hierin, behagen in anderen te scheppen -William Hazlitt
de-kunst-van-behagen-bestaat-hierin-behagen-in-anderen-te-scheppen
Filosofen zijn mensen die de hele dag nadenken over de zin van het leven. Ik weet niet wat de zin van het leven is, maar volgens mij in ieder geval niet om daar de hele dag over na te lopen denken -Theo Maassen
filosofen-zijn-mensen-die-de-hele-dag-nadenken-over-de-zin-van-het-leven-ik-weet-niet-wat-de-zin-van-het-leven-is-maar-volgens-mij-in-ieder-geval