Nu de vroedvrouw nog enkele maanden afbetalen en de baby is van ons


nu-de-vroedvrouw-nog-enkele-maanden-afbetalen-de-baby-is-van-ons
van pottelberghenudevroedvrouwnogenkelemaandenafbetalenbabyisvanonsnu dede vroedvrouwvroedvrouw nognog enkeleenkele maandenmaanden afbetalenafbetalen enen dede babybaby isis vanvan onsnu de vroedvrouwde vroedvrouw nogvroedvrouw nog enkelenog enkele maandenenkele maanden afbetalenmaanden afbetalen enafbetalen en deen de babyde baby isbaby is vanis van onsnu de vroedvrouw nogde vroedvrouw nog enkelevroedvrouw nog enkele maandennog enkele maanden afbetalenenkele maanden afbetalen enmaanden afbetalen en deafbetalen en de babyen de baby isde baby is vanbaby is van onsnu de vroedvrouw nog enkelede vroedvrouw nog enkele maandenvroedvrouw nog enkele maanden afbetalennog enkele maanden afbetalen enenkele maanden afbetalen en demaanden afbetalen en de babyafbetalen en de baby isen de baby is vande baby is van ons

Het toppunt van optimisme: als je tegen een Belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, dan kiest hij voor de maanden juli en augustus -Myriam Thijs
het-toppunt-van-optimisme-als-tegen-een-belg-zegt-dat-hij-nog-maar-twee-maanden-te-leven-heeft-dan-kiest-hij-voor-de-maanden-juli-augustus
Die grote baby is nog niet uit zijn luiers -William Shakespeare
die-grote-baby-is-nog-niet-uit-zijn-luiers
Geweld is de vroedvrouw van de geschiedenis -Karl Marx
geweld-is-de-vroedvrouw-van-de-geschiedenis
De waarheid is de dochter van de tijd; en ik voel geen schaamte de vroedvrouw te zijn -Johannes Kepler
de-waarheid-is-de-dochter-van-de-tijd-ik-voel-geen-schaamte-de-vroedvrouw-te-zijn
Na ons veertigste jaar is het alsof de jaren maar zes maanden hebben -Aurelien Scholl
na-ons-veertigste-jaar-is-het-alsof-de-jaren-maar-zes-maanden-hebben