O jammerlijke dwaasheid van de leider!


o-jammerlijke-dwaasheid-van-de-leider
lucanusjammerlijkedwaasheidvandeleidero jammerlijkejammerlijke dwaasheiddwaasheid vanvan dede leidero jammerlijke dwaasheidjammerlijke dwaasheid vandwaasheid van devan de leidero jammerlijke dwaasheid vanjammerlijke dwaasheid van dedwaasheid van de leidero jammerlijke dwaasheid van dejammerlijke dwaasheid van de leider

Welke jammerlijke gevolgen hebben burgeroorlogen! -Joseph Addison
welke-jammerlijke-gevolgen-hebben-burgeroorlogen
De taak van een leider is; in de ziel der menigte onbewuste strevingen te wekken -Gustave le Bon
de-taak-van-een-leider-is-in-de-ziel-der-menigte-onbewuste-strevingen-te-wekken
Het is niet dwaas om een dwaasheid te begaan, wanneer men maar weet dat het een dwaasheid is -Logan Pearsall Smith
het-is-niet-dwaas-om-een-dwaasheid-te-begaan-wanneer-men-maar-weet-dat-het-een-dwaasheid-is
De grote leider trekt mensen van verwant karakter tot zich, evenals een magneet ijzer aantrekt -Samuel Smiles
de-grote-leider-trekt-mensen-van-verwant-karakter-tot-zich-evenals-een-magneet-ijzer-aantrekt
De tijd verlangt een leider -Lucanus
de-tijd-verlangt-een-leider
Slechts één op de duizend is een leider van mannen - de andere 999 volgen vrouwen -Groucho Marx
slechts-één-op-de-duizend-is-een-leider-van-mannen-de-andere-999-volgen-vrouwen