Oktober: Dit is een van de bijzonder gevaarlijke maanden om te beleggen in aandelen. Andere gevaarlijke maanden zijn juli, januari, september, april, november, mei, maart, juni, december, augustus en februari


oktober-dit-is-een-van-de-bijzonder-gevaarlijke-maanden-om-te-beleggen-in-aandelen-andere-gevaarlijke-maanden-zijn-juli-januari-september-april
mark twainoktoberditiseenvandebijzondergevaarlijkemaandenomtebeleggeninaandelenanderezijnjulijanuariseptemberaprilnovembermeimaartjunidecemberaugustusfebruaridit isis eeneen vanvan dede bijzonderbijzonder gevaarlijkegevaarlijke maandenmaanden omom tete beleggenbeleggen inin aandelenandere gevaarlijkegevaarlijke maandenmaanden zijnzijn juliaugustus enen februaridit is eenis een vaneen van devan de bijzonderde bijzonder gevaarlijkebijzonder gevaarlijke maandengevaarlijke maanden ommaanden om teom te beleggente beleggen inbeleggen in aandelenandere gevaarlijke maandengevaarlijke maanden zijnmaanden zijn juliaugustus en februari

Het toppunt van optimisme: als je tegen een Belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, dan kiest hij voor de maanden juli en augustusAls je tegen een belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, kiest hij voor juli en augustusEconomen: mensen die hun brood verdienen met voorspellen dat het warm zal zijn in augustus en koud in januari - al is dat uiteraard maar een schattingEen nieuwe afspraak over 3 maanden ? Dit kan niet. Volgens mijn agenda moet ik die dag naar een begrafenisEr zijn 7 manieren om warme voeten te krijgen in februari. Eén ervan is ze in de Caraïbische zee onder te dompelen. Als je dit kan betalen, kan je de andere zes vergetenDit is een der redenen waarom 't mij zo moeilijk valt schrijver van beroep te zijn. Er gaan soms maanden voorbij, dat het me onmogelijk is mij te uiten. Die tijd breng ik met denken door, en een beroepsschrijver in Nederland kan zich zo'n weelde niet gunnen