Om de geest te voeden, is er niets beter dan weinig begeerten te koesteren


om-de-geest-te-voeden-is-er-niets-beter-dan-weinig-begeerten-te-koesteren
cheng yiomdegeesttevoedenisernietsbeterdanweinigbegeertenkoesterenom dede geestgeest tete voedenis erer nietsniets beterbeter dandan weinigweinig begeertenbegeerten tete koesterenom de geestde geest tegeest te voedenis er nietser niets beterniets beter danbeter dan weinigdan weinig begeertenweinig begeerten tebegeerten te koesterenom de geest tede geest te voedenis er niets beterer niets beter danniets beter dan weinigbeter dan weinig begeertendan weinig begeerten teweinig begeerten te koesterenom de geest te voedenis er niets beter daner niets beter dan weinigniets beter dan weinig begeertenbeter dan weinig begeerten tedan weinig begeerten te koesteren

Niets is beter om het hart te voeden dan te zorgen dat er weinig verlangens zijn -Henry David Thoreau
niets-is-beter-om-het-hart-te-voeden-dan-te-zorgen-dat-er-weinig-verlangens-zijn
Wat nauwelijks te vatten is en tegen het wereldse indruist, kunnen mensen die begeerten koesteren en door duisternis omgeven zijn, niet zien -Boeddha
wat-nauwelijks-te-vatten-is-tegen-het-wereldse-indruist-kunnen-mensen-die-begeerten-koesteren-door-duisternis-omgeven-zijn-niet-zien
Er zijn tijden waarop het ouderschap niets anders schijnt te zijn dan het voeden van de mond die je bijt -Peter de Vries
er-zijn-tijden-waarop-het-ouderschap-niets-anders-schijnt-te-zijn-dan-het-voeden-van-de-mond-die-bijt
Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets -Lao-Tse
je-kunt-beter-niets-doen-dan-druk-te-zijn-met-niets
Ongeoorloofde begeerten worden gestraft door haar vervulling; onvervulbare begeerten worden gestraft door de begeerten zelf -Sir Philip Sidney
ongeoorloofde-begeerten-worden-gestraft-door-haar-vervulling-onvervulbare-begeerten-worden-gestraft-door-de-begeerten-zelf
Niets is onverhoopt, altijd moet men hoop blijven koesteren -Euripides
niets-is-onverhoopt-altijd-moet-men-hoop-blijven-koesteren