Om een echt goede investeerder te zijn, moet je ook een beetje een filosoof zijn


om-een-echt-goede-investeerder-te-zijn-moet-ook-een-beetje-een-filosoof-zijn
daniel s. loebomeenechtgoedeinvesteerdertezijnmoetookbeetjefilosoofzijnom eeneen echtecht goedegoede investeerderinvesteerder tete zijnmoet jeje ookook eeneen beetjebeetje eeneen filosooffilosoof zijnom een echteen echt goedeecht goede investeerdergoede investeerder teinvesteerder te zijnmoet je ookje ook eenook een beetjeeen beetje eenbeetje een filosoofeen filosoof zijnom een echt goedeeen echt goede investeerderecht goede investeerder tegoede investeerder te zijnmoet je ook eenje ook een beetjeook een beetje eeneen beetje een filosoofbeetje een filosoof zijnom een echt goede investeerdereen echt goede investeerder teecht goede investeerder te zijnmoet je ook een beetjeje ook een beetje eenook een beetje een filosoofeen beetje een filosoof zijn

Een fatsoenlijk heer kan geen filosoof zijn en een filosoof geen fatsoenlijk heer, want voor de filosoof staat niets vast, ook hij zelf nietIn trouw zit een beetje luiheid, een beetje angst, een beetje berekening, een beetje pacifisme, een beetje vermoeidheid en soms ook een beetje trouwEen filosoof met gezag is nonsens, want een filosoof reikt niet verder dan zijn leer; kan ik bewijzen dat zijn leer onjuist is, dan heeft hij niets meer te zeggenVoor het invullen van een belastingformulier moet men filosoof zijn, dat is voor een wiskundige veel te moeilijkDe voornaamste grondslagen waarop alle machtsvormen berusten, worden gevormd door goede wetten en goede wapenen. Er kunnen geen goede wetten zijn als er geen goede wapenen zijn; en omgekeerd, als er goede wapenen zijn, zijn er automatisch ook goede wettenMensen denken vaak dat het leven helemaal positief moet zijn met alles erop en eraan. Dat is ook de boodschap van het positieve denken. Maar het leven kent ook afgronden. En als je die onder ogen durft te zien, pas dan heb je echt alles in het leven en pas dan leef je echt