Om goed te doen ontbreekt het de mensen nooit aan geld, maar vaak aan lust


om-goed-te-doen-ontbreekt-het-de-mensen-nooit-aan-geld-maar-vaak-aan-lust
jean paulomgoedtedoenontbreekthetdemensennooitaangeldmaarvaaklustom goedgoed tete doendoen ontbreektontbreekt hethet dede mensenmensen nooitnooit aanaan geldmaar vaakvaak aanaan lustom goed tegoed te doente doen ontbreektdoen ontbreekt hetontbreekt het dehet de mensende mensen nooitmensen nooit aannooit aan geldmaar vaak aanvaak aan lustom goed te doengoed te doen ontbreektte doen ontbreekt hetdoen ontbreekt het deontbreekt het de mensenhet de mensen nooitde mensen nooit aanmensen nooit aan geldmaar vaak aan lustom goed te doen ontbreektgoed te doen ontbreekt hette doen ontbreekt het dedoen ontbreekt het de mensenontbreekt het de mensen nooithet de mensen nooit aande mensen nooit aan geld

Het schijnt dat er bijna evenveel mensen zijn wie het aan hartstocht ontbreekt als wie het aan verstand ontbreekt.De meeste mensen denken er aan geen kwaad te doen. Denken zij er wel eens aan goed te doen?Liefde sterft nooit aan ondervoeding, maar vaak aan indigestieHoe komt het dat ons geheugen goed genoeg is om de kleinste kleinigheid die ons overkomt vast te houden, maar niet goed genoeg om ons te doen herinneren hoe vaak we ze al aan dezelfde persoon hebben verteld?Geef al uw geld aan de arme mensen... als zij hetzelfde doen heb je het morgen misschien al terugWanneer wij zeggen dat lust ons levensdoel is, hebben wij het niet over de lust van losbandige lieden of over de lust die gelegen is in actief genieten – zoals sommige mensen denken die niet weten waar ze het over hebben en die met ons van mening verschillen of aan onze leer een negatieve uitleg geven – maar wij doelen op een toestand, waarin het lichaam geen pijn heeft en de ziel niet verontrust wordt