Om in onszelf af te dalen moeten we ons eerst verheffen


om-in-onszelf-af-te-dalen-moeten-we-ons-eerst-verheffen
joseph joubertominonszelfaftedalenmoetenweonseerstverheffenom inin onszelfonszelf afaf tete dalendalen moetenmoeten wewe onsons eersteerst verheffenom in onszelfin onszelf afonszelf af teaf te dalente dalen moetendalen moeten wemoeten we onswe ons eerstons eerst verheffenom in onszelf afin onszelf af teonszelf af te dalenaf te dalen moetente dalen moeten wedalen moeten we onsmoeten we ons eerstwe ons eerst verheffenom in onszelf af tein onszelf af te dalenonszelf af te dalen moetenaf te dalen moeten wete dalen moeten we onsdalen moeten we ons eerstmoeten we ons eerst verheffen

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd -Carl Gustav Jung
als-we-iets-in-het-kind-willen-veranderen-moeten-we-het-eerst-onderzoeken-kijken-of-het-niet-iets-is-wat-beter-in-onszelf-kan-worden-veranderd
Het is gemakkelijker te dalen dan te stijgen; maar om bij het dalen op een bepaald punt te stoppen is moeilijker dan al het naar boven stijgen -Jozsef Eötvös
het-is-gemakkelijker-te-dalen-dan-te-stijgen-maar-om-bij-het-dalen-op-een-bepaald-punt-te-stoppen-is-moeilijker-dan-al-het-naar-boven-stijgen
Al wat ons in anderen irriteert kan ons iets doen begrijpen over onszelf -Carl Gustav Jung
al-wat-ons-in-anderen-irriteert-kan-ons-iets-doen-begrijpen-over-onszelf