Omdat hij zwijgt, zit de valk op de hand van de koning; omdat de nachtegaal zingt, zit hij opgesloten in een kooi


omdat-hij-zwijgt-zit-de-valk-op-de-hand-van-de-koning-omdat-de-nachtegaal-zingt-zit-hij-opgesloten-in-een-kooi
farid ad-din attaromdathijzwijgtzitdevalkophandvankoningomdatnachtegaalzingtopgeslotenineenkooiomdat hijhij zwijgtzit dede valkvalk opop dede handvan dede koningomdat dede nachtegaalnachtegaal zingtzit hijhij opgeslotenopgesloten inin eeneen kooiomdat hij zwijgtzit de valkde valk opvalk op deop de handde hand vanhand van devan de koningomdat de nachtegaalde nachtegaal zingtzit hij opgeslotenhij opgesloten inopgesloten in eenin een kooizit de valk opde valk op devalk op de handop de hand vande hand van dehand van de koningomdat de nachtegaal zingtzit hij opgesloten inhij opgesloten in eenopgesloten in een kooizit de valk op dede valk op de handvalk op de hand vanop de hand van dede hand van de koningzit hij opgesloten in eenhij opgesloten in een kooi

Een vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft. Hij zingt omdat hij een lied heeftEen dichter is een nachtegaal die in de duisternis zit en zingt om zijn eigen eenzaamheid op te vrolijken met zoete klankenAls een vogel precies kon zeggen wat hij zingt, waarom hij zingt en wat het in hem is dat zingt, zou hij niet meer zingenIk geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon, niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voeltDe dichter zit opgesloten in het klooster van zichzelfIk geloof in de hoop, omdat er niks anders op zit