Onderscheidingsvermogen is het zout, en fantasie de suiker van het leven; de één beschermt het, de ander maakt het aangenamer


onderscheidingsvermogen-is-het-zout-fantasie-de-suiker-van-het-leven-de-één-beschermt-het-de-ander-maakt-het-aangenamer
christian nevell boveeonderscheidingsvermogenishetzoutfantasiedesuikervanlevenéénbeschermthetandermaaktaangenameronderscheidingsvermogen isis hethet zouten fantasiefantasie dede suikersuiker vanvan hethet levende éénéén beschermtbeschermt hetander maaktmaakt hethet aangenameronderscheidingsvermogen is hetis het zouten fantasie defantasie de suikerde suiker vansuiker van hetvan het levende één beschermtéén beschermt hetde ander maaktander maakt hetmaakt het aangenameronderscheidingsvermogen is het zouten fantasie de suikerfantasie de suiker vande suiker van hetsuiker van het levende één beschermt hetde ander maakt hetander maakt het aangenameren fantasie de suiker vanfantasie de suiker van hetde suiker van het levende ander maakt het aangenamer

De smaak van losse gedachten komt van de bondige uitdrukking; het zijn korrels suiker of zout, die men in een druppel water moet weten op te lossen -Jean Antoine Petit-Senn
de-smaak-van-losse-gedachten-komt-van-de-bondige-uitdrukking-het-zijn-korrels-suiker-of-zout-die-men-in-een-druppel-water-moet-weten-op-te-lossen
Als Obama de gezondheid van Amerika op de lange termijn echt radicaal wil veranderen, dan hoeft hij alleen maar de prijs van suiker en zout te verdrievoudigen -Jamie Oliver
als-obama-de-gezondheid-van-amerika-op-de-lange-termijn-echt-radicaal-wil-veranderen-dan-hoeft-hij-alleen-maar-de-prijs-van-suiker-zout-te
Individualisme is een dodelijk gif. Maar individualiteit is het zout van het dagelijks leven -Henry van Dyke
individualisme-is-een-dodelijk-gif-maar-individualiteit-is-het-zout-van-het-dagelijks-leven
Het is het goed recht van de fantasie volop te genieten van de schaduw van de boom waarvan zij een bos maakt -Karl Kraus
het-is-het-goed-recht-van-de-fantasie-volop-te-genieten-van-de-schaduw-van-de-boom-waarvan-zij-een-bos-maakt
Er moet een of ander vreemd geheim in zout verborgen liggen. Het is zowel in onze tranen als in de zee -Kahlil Gibran
er-moet-een-of-ander-vreemd-geheim-in-zout-verborgen-liggen-het-is-zowel-in-onze-tranen-als-in-de-zee
Dit vind ik de meest hoogstaande taak van een verbintenis van twee mensen: dat elk de eenzaamheid van de ander beschermt -Rainer Maria Rilke
dit-vind-ik-de-meest-hoogstaande-taak-van-een-verbintenis-van-twee-mensen-dat-elk-de-eenzaamheid-van-de-ander-beschermt