Onderwijs in mensenkennis is ondenkbaar; het woord alleen doet ons glimlachen


onderwijs-in-mensenkennis-is-ondenkbaar-het-woord-alleen-doet-ons-glimlachen
allard piersononderwijsinmensenkennisisondenkbaarhetwoordalleendoetonsglimlachenonderwijs inin mensenkennismensenkennis isis ondenkbaarhet woordwoord alleenalleen doetdoet onsons glimlachenonderwijs in mensenkennisin mensenkennis ismensenkennis is ondenkbaarhet woord alleenwoord alleen doetalleen doet onsdoet ons glimlachenonderwijs in mensenkennis isin mensenkennis is ondenkbaarhet woord alleen doetwoord alleen doet onsalleen doet ons glimlachenonderwijs in mensenkennis is ondenkbaarhet woord alleen doet onswoord alleen doet ons glimlachen

De oorlog is iets zó verschrikkelijks dat ik mij verwonder hoe het woord alleen ons niet doet gruwen -Jacques Bénigne Bossuet
de-oorlog-is-iets-zó-verschrikkelijks-dat-ik-mij-verwonder-hoe-het-woord-alleen-ons-niet-doet-gruwen
Mensenkennis is nog iets anders dan slimheid, geslepenheid, diplomatie; al onze mensenkennis is ten slotte zelfkennis -Allard Pierson
mensenkennis-is-nog-iets-anders-dan-slimheid-geslepenheid-diplomatie-al-onze-mensenkennis-is-ten-slotte-zelfkennis
Dikwijls doet een enkel woord ons een groot plan beoordelen -Jean Baptiste Racine
dikwijls-doet-een-enkel-woord-ons-een-groot-plan-beoordelen
Men moet niet zien, wat voor goed een vriend ons doet, doch alleen letten op het verlangen dat hij heeft om ons goed te doen -Marquise de Sablé
men-moet-niet-zien-wat-voor-goed-een-vriend-ons-doet-doch-alleen-letten-op-het-verlangen-dat-hij-heeft-om-ons-goed-te-doen
Een vorst heeft, strikt genomen, alleen maar ogen en oren nodig; de mond dient hem slechts om te glimlachen -Carmen Sylva
een-vorst-heeft-strikt-genomen-alleen-maar-ogen-oren-nodig-de-mond-dient-hem-slechts-om-te-glimlachen