Ontneem de gemiddelde mens zijn levensillusie, en ge ontneemt hem terzelfdertijd zijn geluk


ontneem-de-gemiddelde-mens-zijn-levensillusie-ge-ontneemt-hem-terzelfdertijd-zijn-geluk
henrik ibsenontneemdegemiddeldemenszijnlevensillusiegeontneemthemterzelfdertijdgelukontneem dede gemiddeldegemiddelde mensmens zijnzijn levensillusieen gege ontneemtontneemt hemhem terzelfdertijdterzelfdertijd zijnzijn gelukontneem de gemiddeldede gemiddelde mensgemiddelde mens zijnmens zijn levensillusieen ge ontneemtge ontneemt hemontneemt hem terzelfdertijdhem terzelfdertijd zijnterzelfdertijd zijn gelukontneem de gemiddelde mensde gemiddelde mens zijngemiddelde mens zijn levensillusieen ge ontneemt hemge ontneemt hem terzelfdertijdontneemt hem terzelfdertijd zijnhem terzelfdertijd zijn gelukontneem de gemiddelde mens zijnde gemiddelde mens zijn levensillusieen ge ontneemt hem terzelfdertijdge ontneemt hem terzelfdertijd zijnontneemt hem terzelfdertijd zijn geluk

De ouderdom ontneemt een hoogstaand mens niets dan eigenschappen, die voor de wijsheid onnut zijnAls statistieken zouden bewijzen dat het gemiddelde gewicht het gemiddelde I.Q. zou overstijgen, dan zou het erg gesteld zijnHet is de onwrikbare oprechtheid van de Engelsman in zijn eigen superioriteit die terzelfdertijd de kracht en de zwakheid van zijn natie vormtDe mens, die zegt dat hij niet gelukkig is geboren, zou het ten minste nog kunnen worden door het geluk van zijn vrienden of van zijn nabestaanden. Maar de nijd berooft hem van dit laatste hulpmiddelDe toestand van geluk door hoogste inzicht die gepaard gaat aan liefde jegens het eeuwige en oneindige Zijn is geen beloning die de mens gewordt omdat hij zijn passies heeft weten te bedwingen, doch de mens is juist in staat zijn passies te bedwingen doordat  hij dit geluk en dit inzicht heeft bereiktHet idealisme van de Toekomst ziet een dieper conflict: dat van mens en mensheid; de individu wordt in gekneld in de machine der samenleving, van de mensenwereld verwacht hij zijn geluk, hulp en brood; maar zij redt de soort ten koste van de individualiteit; zij werpt hem uit, zo niet hijzelf zijn plaats vasthoudt