Onwetendheid is de bron van alle kwaad


onwetendheid-is-de-bron-van-alle-kwaad
socratesonwetendheidisdebronvanallekwaadonwetendheid isis dede bronbron vanvan allealle kwaadonwetendheid is deis de bronde bron vanbron van allevan alle kwaadonwetendheid is de bronis de bron vande bron van allebron van alle kwaadonwetendheid is de bron vanis de bron van allede bron van alle kwaad

Vermogen tot rustige overweging; het begin van alle wijsheid, bron van alle goedheid -Marie von Ebner-Eschenbach
vermogen-tot-rustige-overweging-het-begin-van-alle-wijsheid-bron-van-alle-goedheid
De bron van alle poëzie is het diepe gevoel van wat onuitsprekelijk is -Lucien Arréat
de-bron-van-alle-poëzie-is-het-diepe-gevoel-van-wat-onuitsprekelijk-is
Ware roemzucht is de bron van alle grote daden en van al het nuttige dat op de wereld geschiedt -Frederik II van Pruisen
ware-roemzucht-is-de-bron-van-alle-grote-daden-van-al-het-nuttige-dat-op-de-wereld-geschiedt
Van alle vormen van  onschuld is onwetendheid de minst bewonderenswaardige -Arthur Wing Pinero
van-alle-vormen-van-onschuld-is-onwetendheid-de-minst-bewonderenswaardige
Onze hartstochten zijn ongetwijfeld de bron van alle genietingen, maar zij maken nimmer gelukkig -Mme d'Arconville
onze-hartstochten-zijn-ongetwijfeld-de-bron-van-alle-genietingen-maar-zij-maken-nimmer-gelukkig
Alle middelen zijn heilig als ze innerlijk noodzakelijk zijn. Alle middelen zijn zondig als ze niet stammen uit de bron van de innerlijke noodzaak -Wassily Kandinsky
alle-middelen-zijn-heilig-als-ze-innerlijk-noodzakelijk-zijn-alle-middelen-zijn-zondig-als-ze-niet-stammen-uit-de-bron-van-de-innerlijke-noodzaak