Onwetendheid kan men maar beter verborgen houden


onwetendheid-kan-men-maar-beter-verborgen-houden
heraclitusonwetendheidkanmenmaarbeterverborgenhoudenonwetendheid kankan menmen maarmaar beterbeter verborgenverborgen houdenonwetendheid kan menkan men maarmen maar betermaar beter verborgenbeter verborgen houdenonwetendheid kan men maarkan men maar betermen maar beter verborgenmaar beter verborgen houdenonwetendheid kan men maar beterkan men maar beter verborgenmen maar beter verborgen houden

Men kan beter behagen scheppen in een roos dan haar wortel onder een microscoop houdenVerstandigen en gekken zijn beiden ijdel; maar de laatsten tonen hun ijdelheid, de eersten houden haar verborgenMen kan beter raad aannemen van een kwakzalver die onze kwaal kan genezen maar niet weet te beschrijven, dan van een geleerde, die haar wel kan beschrijven, maar niet kan genezenAls je je kinderen wilt houden, kan je hen beter laten gaanIn de onwetendheid kan men volmaakt gelukkig zijnEr zit veiligheid in gereserveerdheid, maar geen aantrekkelijkheid. Men kan niet van een gereserveerde persoon houden