Onze babysit heeft zonet gebeld, ze vroeg waar het blusapparaat hing


onze-babysit-heeft-zonet-gebeld-ze-vroeg-waar-het-blusapparaat-hing
van pottelbergheonzebabysitheeftzonetgebeldzevroegwaarhetblusapparaathingonze babysitbabysit heeftheeft zonetzonet gebeldze vroegvroeg waarwaar hethet blusapparaatblusapparaat hingonze babysit heeftbabysit heeft zonetheeft zonet gebeldze vroeg waarvroeg waar hetwaar het blusapparaathet blusapparaat hingonze babysit heeft zonetbabysit heeft zonet gebeldze vroeg waar hetvroeg waar het blusapparaatwaar het blusapparaat hingonze babysit heeft zonet gebeldze vroeg waar het blusapparaatvroeg waar het blusapparaat hing

Waar gaat onze ziel heen, als wij sterven? Waar is het vuur, dat is uitgedoofd? Waar de wind die uitgewaaid is?Het geluk is daar, waar men het vindt, zelden daar, waar men het zoekt; het hangt meer af van onze bereidheid, het te plukken, dan van onze pogingen, het te bereikenVroeg uit en vroeg onder dak, is gezond en groot gemak'n Vroeg huwelijk brengt vroeg berouw en smartEen film is goed wanneer het de prijs van het etentje, de tickets en de babysit waard isAfgezien van enkele lovenswaardige hoogvliegers heeft onze cultuur het alarmpeil bereikt; zie de misbakken woningbouw waar wij ons de jongste dertig jaar aan bezondigen