Onze slechtste eigenschappen gedijen het best bij anderen


onze-slechtste-eigenschappen-gedijen-het-best-bij-anderen
bergmanonzeslechtsteeigenschappengedijenhetbestbijanderenonze slechtsteslechtste eigenschappeneigenschappen gedijengedijen hethet bestbest bijonze slechtste eigenschappenslechtste eigenschappen gedijeneigenschappen gedijen hetgedijen het besthet best bijbest bij anderenonze slechtste eigenschappen gedijenslechtste eigenschappen gedijen heteigenschappen gedijen het bestgedijen het best bijhet best bij anderenonze slechtste eigenschappen gedijen hetslechtste eigenschappen gedijen het besteigenschappen gedijen het best bijgedijen het best bij anderen

Mensen met grote en schitterende eigenschappen slagen niet altijd in het leven; maar de schuld ligt vaker bij henzelf dan bij anderenMen bemint en men prijst dikwijls onze goede eigenschappen, alleen omdat onze gebreken er de luister van temperen. Dikwijls zelfs gebeurt het, dat men ons meer liefheeft om onze gebreken dan om onze goede eigenschappenMensen leggen hun slechtste eigenschappen bloot als zij twistenOnze eigenschappen moet wij cultiveren, maar onze eigenaardigheden nietZwijgen is een grote kunst bij de conversatie. Hij is geen dwaas die weet wanneer hij zijn mond moet houden, en iemand kan de reputatie krijgen van verstandig, welsprekend, en geestig, als hij maar niets zegt, dat bij de anderen twijfel wekt aan hun bezit van deze eigenschappenOnze gebreken blijven ons altijd trouw; onze goede eigenschappen maken elk ogenblik slippertjes