Ook van een vijand kun je veel leren


ook-van-een-vijand-kun-veel-leren
aristofanesookvaneenvijandkunveellerenook vanvan eeneen vijandkun jeje veelveel lerenook van eenvan een vijandeen vijand kunvijand kun jekun je veelje veel lerenook van een vijandvan een vijand kuneen vijand kun jevijand kun je veelkun je veel lerenook van een vijand kunvan een vijand kun jeeen vijand kun je veelvijand kun je veel leren

Wie te veel vakken wil laten leren, belet de leerling er ook maar één te leren -Gustave le Bon
wie-te-veel-vakken-wil-laten-leren-belet-de-leerling-er-ook-maar-één-te-leren
Van hun vijanden leren verstandige lieden stellig ook veel -Aristofanes
van-hun-vijanden-leren-verstandige-lieden-stellig-ook-veel
In het cabaret kun je veel geld verdienen met de rijken erop te attenderen dat er ook nog armen zijn -Fons Jansen
in-het-cabaret-kun-veel-geld-verdienen-met-de-rijken-erop-te-attenderen-dat-er-ook-nog-armen-zijn
We leren veel van onze successen, maar wij leren meer van ons falen -Henry Ford
we-leren-veel-van-onze-successen-maar-wij-leren-meer-van-ons-falen
Nooit kun je een kreeft rechtuit leren lopen -Aristofanes
nooit-kun-een-kreeft-rechtuit-leren-lopen