Oprechte woorden zijn niet mooi, mooie woorden zijn niet oprecht. Wie veel weet, is niet geleerd. Wie geleerd is, weet niet veel


oprechte-woorden-zijn-niet-mooi-mooie-woorden-zijn-niet-oprecht-wie-veel-weet-is-niet-geleerd-wie-geleerd-is-weet-niet-veel
lao-tseoprechtewoordenzijnnietmooimooieoprechtwieveelweetisgeleerdgeleerdisweetoprechte woordenwoorden zijnzijn nietniet mooimooie woordenwoorden zijnzijn nietniet oprechtwie veelveel weetis nietniet geleerdwie geleerdgeleerd isweet nietniet veeloprechte woorden zijnwoorden zijn nietzijn niet mooimooie woorden zijnwoorden zijn nietzijn niet oprechtwie veel weetis niet geleerdwie geleerd isweet niet veeloprechte woorden zijn nietwoorden zijn niet mooimooie woorden zijn nietwoorden zijn niet oprechtoprechte woorden zijn niet mooimooie woorden zijn niet oprecht

Ware woorden zijn niet mooi, mooie woorden zijn niet waar -Lao-Tse
ware-woorden-zijn-niet-mooi-mooie-woorden-zijn-niet-waar
Ik weet niet wie mijn grootvader was; het interesseert me veel meer wat zijn kleinzoon zal zijn -Abraham Lincoln
ik-weet-niet-wie-mijn-grootvader-was-het-interesseert-me-veel-meer-wat-zijn-kleinzoon-zal-zijn
Wie veel ontveinst, weet niet te ontveinzen -Guillén de Castro
wie-veel-ontveinst-weet-niet-te-ontveinzen
Wie een pessimist is voor zijn 48ste jaar weet te veel; wie een optimist is na zijn 48ste jaar weet te weinig -Mark Twain
wie-een-pessimist-is-voor-zijn-48ste-jaar-weet-te-veel-wie-een-optimist-is-na-zijn-48ste-jaar-weet-te-weinig
'Gy spreekt veel over uzelf. Dat is tegen de toon..' ''k Weet al. Maar 't is niet tegen de toon der wijsbegeerte. By 't cogito ergo sum wordt
'gy-spreekt-veel-over-uzelf-dat-is-tegen-de-toon'-''k-weet-al-maar-'t-is-niet-tegen-de-toon-der-wijsbegeerte-by-'t-cogito-ergo-sum-wordt-ikzelf
Ik weet niet veel, maar als ik een heleboel minder wist dan dat kleine beetje, zou ik veel machtiger zijn -Samuel Butler
ik-weet-niet-veel-maar-als-ik-een-heleboel-minder-wist-dan-dat-kleine-beetje-zou-ik-veel-machtiger-zijn