Optimisme is het vertrouwen dat tot presentatie leidt. Zonder hoop en zelfvertrouwen kan niets tot stand komen


optimisme-is-het-vertrouwen-dat-tot-presentatie-leidt-zonder-hoop-zelfvertrouwen-kan-niets-tot-stand-komen
helen kelleroptimismeishetvertrouwendattotpresentatieleidtzonderhoopzelfvertrouwenkannietsstandkomenoptimisme isis hethet vertrouwenvertrouwen datdat tottot presentatiepresentatie leidtzonder hoophoop enen zelfvertrouwenzelfvertrouwen kankan nietsniets tottot standoptimisme is hetis het vertrouwenhet vertrouwen datvertrouwen dat totdat tot presentatietot presentatie leidtzonder hoop enhoop en zelfvertrouwenen zelfvertrouwen kanzelfvertrouwen kan nietskan niets totniets tot standtot stand komenoptimisme is het vertrouwenis het vertrouwen dathet vertrouwen dat totvertrouwen dat tot presentatiedat tot presentatie leidtzonder hoop en zelfvertrouwenhoop en zelfvertrouwen kanen zelfvertrouwen kan nietszelfvertrouwen kan niets totkan niets tot standniets tot stand komenoptimisme is het vertrouwen datis het vertrouwen dat tothet vertrouwen dat tot presentatievertrouwen dat tot presentatie leidtzonder hoop en zelfvertrouwen kanhoop en zelfvertrouwen kan nietsen zelfvertrouwen kan niets totzelfvertrouwen kan niets tot standkan niets tot stand komen

Optimisme is het geloof dat leidt tot prestatie. Niets kan worden gedaan zonder hoop en vertrouwen. -Helen Keller
optimisme-is-het-geloof-dat-leidt-tot-prestatie-niets-kan-worden-gedaan-zonder-hoop-vertrouwen
Niets kan tot stand komen zonder eenzaamheid. Ik heb een eenzaamheid voor mijzelf gecreëerd die niemand zich kan voorstellen -Pablo Picasso
niets-kan-tot-stand-komen-zonder-eenzaamheid-ik-heb-een-eenzaamheid-voor-mijzelf-gecreëerd-die-niemand-zich-kan-voorstellen
Er komt niets groots tot stand zonder obsessie, de spijker om het ongrijpbare aan op te hangen -Malcolm de Chazal
er-komt-niets-groots-tot-stand-zonder-obsessie-de-spijker-om-het-ongrijpbare-aan-op-te-hangen