Opvoeding is georganiseerde verdediging van de wereld der volwassenen tegen de jeugd


opvoeding-is-georganiseerde-verdediging-van-de-wereld-der-volwassenen-tegen-de-jeugd
mark twainopvoedingisgeorganiseerdeverdedigingvandewerelddervolwassenentegenjeugdopvoeding isis georganiseerdegeorganiseerde verdedigingverdediging vanvan dede wereldwereld derder volwassenenvolwassenen tegentegen dede jeugdopvoeding is georganiseerdeis georganiseerde verdediginggeorganiseerde verdediging vanverdediging van devan de wereldde wereld derwereld der volwassenender volwassenen tegenvolwassenen tegen detegen de jeugdopvoeding is georganiseerde verdedigingis georganiseerde verdediging vangeorganiseerde verdediging van deverdediging van de wereldvan de wereld derde wereld der volwassenenwereld der volwassenen tegender volwassenen tegen devolwassenen tegen de jeugdopvoeding is georganiseerde verdediging vanis georganiseerde verdediging van degeorganiseerde verdediging van de wereldverdediging van de wereld dervan de wereld der volwassenende wereld der volwassenen tegenwereld der volwassenen tegen deder volwassenen tegen de jeugd

Waarom zou de maatschappij zich enkel verantwoordelijk voelen voor de opvoeding van kinderen maar niet voor de opvoeding van volwassenen van alle leeftijden?Het zou een hoofdelement van de opvoeding der jeugd moeten zijn haar te leren eenzaamheid te verdragen, daar deze een bron van geluk en gemoedsrust isDe grootste fout die men bij de opvoeding van de jeugd pleegt te maken is deze, dat men de jeugd niet aan eigen nadenken gewentVolwassenen verklaren de oorlog. Maar de jeugd moet vechten en stervenWe moeten elkaar wantrouwen. Het is onze eigen verdediging tegen bedrogOpvoeding van de geest zonder opvoeding van het hart is geen opvoeding