Orde is een genoegen van het verstand, wanorde is het genot van de fantasie


orde-is-een-genoegen-van-het-verstand-wanorde-is-het-genot-van-de-fantasie
paul claudelordeiseengenoegenvanhetverstandwanordegenotdefantasieorde isis eeneen genoegengenoegen vanvan hethet verstandwanorde isis hethet genotgenot vanvan dede fantasieorde is eenis een genoegeneen genoegen vangenoegen van hetvan het verstandwanorde is hetis het genothet genot vangenot van devan de fantasieorde is een genoegenis een genoegen vaneen genoegen van hetgenoegen van het verstandwanorde is het genotis het genot vanhet genot van degenot van de fantasieorde is een genoegen vanis een genoegen van heteen genoegen van het verstandwanorde is het genot vanis het genot van dehet genot van de fantasie

Orde van buitenaf opgelegd moet altijd wanorde kweken -Krishnamurti
orde-van-buitenaf-opgelegd-moet-altijd-wanorde-kweken
Orde is wanorde waaraan men gewend geraakt is -Robert Lembke
orde-is-wanorde-waaraan-men-gewend-geraakt-is
De zogenaamde maatschappelijke orde is samengesteld uit verschillende soorten wanorde, die elkaar in het gunstigste geval opheffen -H. E. Phaff
de-zogenaamde-maatschappelijke-orde-is-samengesteld-uit-verschillende-soorten-wanorde-die-elkaar-in-het-gunstigste-geval-opheffen
Twee gevaren bedreigen voortdurend de wereld: de orde en de wanorde -Paul Valéry
twee-gevaren-bedreigen-voortdurend-de-wereld-de-orde-de-wanorde