Oud of jong, we zijn allemaal op onze laatste zwerftocht


oud-of-jong-we-zijn-allemaal-op-onze-laatste-zwerftocht
robert louis stevensonoudofjongwezijnallemaaloponzelaatstezwerftochtwe zijnzijn allemaalallemaal opop onzeonze laatstelaatste zwerftochtoud of jongwe zijn allemaalzijn allemaal opallemaal op onzeop onze laatsteonze laatste zwerftochtwe zijn allemaal opzijn allemaal op onzeallemaal op onze laatsteop onze laatste zwerftochtwe zijn allemaal op onzezijn allemaal op onze laatsteallemaal op onze laatste zwerftocht

Wie een eervolle en behaaglijke ouderdom wil hebben, moet, als hij jong is, bedenken dat hij eens oud zal worden, en als hij oud is, zich herinneren, dat hij eens jong is geweest -Joseph Addison
wie-een-eervolle-behaaglijke-ouderdom-wil-hebben-moet-als-hij-jong-is-bedenken-dat-hij-eens-oud-zal-worden-als-hij-oud-is-zich-herinneren-dat-hij
Ik ben te oud om alleen maar te spelen,  Te jong om zonder wensen te zijn -Johann Wolfgang von Goethe
ik-ben-te-oud-om-alleen-maar-te-spelen-te-jong-om-zonder-wensen-te-zijn
Men zou oud moeten zijn geweest om het geluk te beseffen van jong zijn -Comtesse Diane de Beausacq
men-zou-oud-moeten-zijn-geweest-om-het-geluk-te-beseffen-van-jong-zijn
Ook jong zijn moet geleerd worden. Velen zijn oud voor zij het kunnen -Hans Krailsheimer
ook-jong-zijn-moet-geleerd-worden-velen-zijn-oud-voor-zij-het-kunnen
Jong blijven betekent; zijn herinneringen niet  met zich oud laten worden -Peter Sirius
jong-blijven-betekent-zijn-herinneringen-niet-met-zich-oud-laten-worden