Oude mensen worden voor de tweede keer kind


oude-mensen-worden-voor-de-tweede-keer-kind
william shakespeareoudemensenwordenvoordetweedekeerkindoude mensenmensen wordenworden voorde tweedetweede keerkeer kindoude mensen wordenmensen worden voorworden voor devoor de tweedede tweede keertweede keer kindoude mensen worden voormensen worden voor deworden voor de tweedevoor de tweede keerde tweede keer kindoude mensen worden voor demensen worden voor de tweedeworden voor de tweede keervoor de tweede keer kind

Een Vlaming kan altijd drie keer lachen om een mop. De eerste keer als je ze vertelt, de tweede keer als je ze uitlegt en de derde keer als hij ze begrijptFransen zijn heel genoeglijk op de leeftijd waarop ze voor de tweede keer in God beginnen te gelovenEr zijn drie klassen waarin alle oude vrouwen die ik ken zijn onder te brengen. Ten eerste: die brave oude ziel; ten tweede: die oude vrouw; ten derde: die oude heksEr zijn vrouwen die, net als sommige toneelstukken, een herneming waard zijn en die de tweede keer nog meer bevallen dan de eerste keer'Dit kind als geschenk van God ontvangen', zei de dominee. Mooi gezegd voor gewoon een keer de pil overslaanAan de vaak willekeurige eerbied voor oude wetten, oude gebruiken en oude religie zijn alle misstanden in de wereld te danken