Ouderdom, vooral een eerbiedwaardige ouderdom, bezit zo'n grote autoriteit, dat dit van meer waarde is dan alle geneugten van de jeugd


ouderdom-vooral-een-eerbiedwaardige-ouderdom-bezit-zo'n-grote-autoriteit-dat-dit-van-meer-waarde-is-dan-alle-geneugten-van-de-jeugd
marcus tullius ciceroouderdomvooraleeneerbiedwaardigeouderdombezitzo'ngroteautoriteitdatditvanmeerwaardeisdanallegeneugtendejeugdvooral eeneen eerbiedwaardigeeerbiedwaardige ouderdombezit zo'nzo'n grotegrote autoriteitdat ditdit vanvan meermeer waardewaarde isis dandan allealle geneugtengeneugten vanvan dede jeugdvooral een eerbiedwaardigeeen eerbiedwaardige ouderdombezit zo'n grotezo'n grote autoriteitdat dit vandit van meervan meer waardemeer waarde iswaarde is danis dan alledan alle geneugtenalle geneugten vangeneugten van devan de jeugdvooral een eerbiedwaardige ouderdombezit zo'n grote autoriteitdat dit van meerdit van meer waardevan meer waarde ismeer waarde is danwaarde is dan alleis dan alle geneugtendan alle geneugten vanalle geneugten van degeneugten van de jeugddat dit van meer waardedit van meer waarde isvan meer waarde is danmeer waarde is dan allewaarde is dan alle geneugtenis dan alle geneugten vandan alle geneugten van dealle geneugten van de jeugd

Ouderdom is een tiran die verbiedt, op straffe van de dood, de geneugten van de jeugd -Jean-Benjamin de Laborde
ouderdom-is-een-tiran-die-verbiedt-op-straffe-van-de-dood-de-geneugten-van-de-jeugd
Veertig is de ouderdom van de jeugd. Vijftig de jeugd van de ouderdom -Victor Hugo
veertig-is-de-ouderdom-van-de-jeugd-vijftig-de-jeugd-van-de-ouderdom
De gebreken van de ouderdom hebben ook diens stramheid. Terwijl men in de ouderdom moeilijk meer leert, is het afleren van iets nog veel moeilijker -Robert South
de-gebreken-van-de-ouderdom-hebben-ook-diens-stramheid-terwijl-men-in-de-ouderdom-moeilijk-meer-leert-is-het-afleren-van-iets-nog-veel-moeilijker
Meer nog dan naar het geluk van onze jeugd verlangen wij in onze ouderdom naar de aspiraties die wij in onze jeugd koesterden -Marie von Ebner-Eschenbach
meer-nog-dan-naar-het-geluk-van-onze-jeugd-verlangen-wij-in-onze-ouderdom-naar-de-aspiraties-die-wij-in-onze-jeugd-koesterden
Ouderdom kan meer zien in een ruwe tegelsteen, dan jeugd in een spiegel -Jalal al-Din Rumi
ouderdom-kan-meer-zien-in-een-ruwe-tegelsteen-dan-jeugd-in-een-spiegel
Twee betrouwbare symptomen van ouderdom: op de jeugd schelden en de jeugd vleien -Gabriel Laub
twee-betrouwbare-symptomen-van-ouderdom-op-de-jeugd-schelden-de-jeugd-vleien