Over het algemeen, corruptie steekt de kop op wanneer overheden gunsten kunnen leveren, of iets kunnen verkopen


over-het-algemeen-corruptie-steekt-de-kop-op-wanneer-overheden-gunsten-kunnen-leveren-of-iets-kunnen-verkopen
alan greenspanoverhetalgemeencorruptiesteektdekopopwanneeroverhedengunstenkunnenleverenofietsverkopenover hethet algemeencorruptie steektsteekt dede kopkop opop wanneerwanneer overhedenoverheden gunstengunsten kunnenkunnen levereniets kunnenkunnen verkopenover het algemeencorruptie steekt desteekt de kopde kop opkop op wanneerop wanneer overhedenwanneer overheden gunstenoverheden gunsten kunnengunsten kunnen levereniets kunnen verkopencorruptie steekt de kopsteekt de kop opde kop op wanneerkop op wanneer overhedenop wanneer overheden gunstenwanneer overheden gunsten kunnenoverheden gunsten kunnen leverencorruptie steekt de kop opsteekt de kop op wanneerde kop op wanneer overhedenkop op wanneer overheden gunstenop wanneer overheden gunsten kunnenwanneer overheden gunsten kunnen leveren

De mensen lezen over het algemeen niet graag, als ze iets anders kunnen vinden om zich te vermakenEen optimist is iemand die iets koopt van een Jood en denkt het met winst aan een Schot te kunnen verkopenDe meest verwoede hoogmoed steekt de kop vooral op bij machteloosheidWanneer gij in een ontvankelijke geestestoestand verkeert, kunnen de dingen gemakkelijk worden begrepen; gij luistert, wanneer ge uw werkelijke aandacht aan iets schenktToneelspelers kunnen grootse prestaties leveren, maar als je met ze praat, komt er geen verstandig woord uitIk blijf erbij dat een pianoleraar zelf moet kunnen spelen om een ander iets te kunnen leren