Overvloed bestaat niet zozeer in materieel bezit maar in een niet-begerige geest


overvloed-bestaat-niet-zozeer-in-materieel-bezit-maar-in-een-niet-begerige-geest
john seldenovervloedbestaatnietzozeerinmaterieelbezitmaareennietbegerigegeestovervloed bestaatbestaat nietniet zozeerzozeer inin materieelmaterieel bezitbezit maarmaar inin eenovervloed bestaat nietbestaat niet zozeerniet zozeer inzozeer in materieelin materieel bezitmaterieel bezit maarbezit maar inmaar in eenovervloed bestaat niet zozeerbestaat niet zozeer inniet zozeer in materieelzozeer in materieel bezitin materieel bezit maarmaterieel bezit maar inbezit maar in eenovervloed bestaat niet zozeer inbestaat niet zozeer in materieelniet zozeer in materieel bezitzozeer in materieel bezit maarin materieel bezit maar inmaterieel bezit maar in een

Dat wat materieel nog niet bestaat kan zich nog niet materieel uitkristalliseren. De geest die naar het rijk van morgen leidt, kan alleen door gevoel worden herkend -Wassily Kandinsky
dat-wat-materieel-nog-niet-bestaat-kan-zich-nog-niet-materieel-uitkristalliseren-de-geest-die-naar-het-rijk-van-morgen-leidt-kan-alleen-door-gevoel
De grootste kunstenaar kan niets verzinnen dat niet vooraf al in de steen bestaat, maar als zijn hand niet met zijn geest meegaat zal hij het nooit van 't ruwe marmer winnen -Michelangelo
de-grootste-kunstenaar-kan-niets-verzinnen-dat-niet-vooraf-al-in-de-steen-bestaat-maar-als-zijn-hand-niet-met-zijn-geest-meegaat-zal-hij-het-nooit-van
Er bestaat geen schepsel, dat niet meer kracht bezit om verdriet dan om een bijzonder groot geluk te dragen -Honoré de Balzac
er-bestaat-geen-schepsel-dat-niet-meer-kracht-bezit-om-verdriet-dan-om-een-bijzonder-groot-geluk-te-dragen
Vriendschap die men door geld verkrijgt en niet door grootsheid van geest en nobelheid van karakter, die koopt men, maar bezit men in feite niet -Machiavelli
vriendschap-die-men-door-geld-verkrijgt-niet-door-grootsheid-van-geest-nobelheid-van-karakter-die-koopt-men-maar-bezit-men-in-feite-niet
De vrijgevigheid bestaat niet zozeer in veel geven, als wel in geven te rechter tijd -Jean de la Bruyère
de-vrijgevigheid-bestaat-niet-zozeer-in-veel-geven-als-wel-in-geven-te-rechter-tijd
Je hoeft slechts de aard van je eigen Geest te leren kennen waarin geen zelf of ander huist. Er bestaat alleen maar de Ene Geest -Huang Po
je-hoeft-slechts-de-aard-van-eigen-geest-te-leren-kennen-waarin-geen-zelf-of-ander-huist-er-bestaat-alleen-maar-de-ene-geest