Pas nu verkeert de berg der mensentoekomst in barenswee. God stierf; en nu willen wij, dat de Uebermensch leve


pas-nu-verkeert-de-berg-der-mensentoekomst-in-barenswee-god-stierf-nu-willen-wij-dat-de-uebermensch-leve
friedrich nietzschenuverkeertdebergdermensentoekomstinbarensweegodstierfwillenwijdatuebermenschlevepas nunu verkeertverkeert dede bergberg derder mensentoekomstmensentoekomst inin barensweegod stierfen nunu willenwillen wijdat dede uebermenschuebermensch levepas nu verkeertnu verkeert deverkeert de bergde berg derberg der mensentoekomstder mensentoekomst inmensentoekomst in barensweeen nu willennu willen wijdat de uebermenschde uebermensch levepas nu verkeert denu verkeert de bergverkeert de berg derde berg der mensentoekomstberg der mensentoekomst inder mensentoekomst in barensweeen nu willen wijdat de uebermensch levepas nu verkeert de bergnu verkeert de berg derverkeert de berg der mensentoekomstde berg der mensentoekomst inberg der mensentoekomst in barenswee

Dood zijn alle goden; nu willen wij, dat de Uebermensch leve, dit zij eenmaal in de hoogste noen onze laatste wil! -Friedrich Nietzsche
dood-zijn-alle-goden-nu-willen-wij-dat-de-uebermensch-leve-dit-zij-eenmaal-in-de-hoogste-noen-onze-laatste-wil
Velen vertellen gaarne van de berg der opoffering, die zij voor u zouden willen beklimmen, maar vergeten de trap op te gaan en de kleinigheid te halen, die gij juist nodig hebt -A. S. C. Wallis
velen-vertellen-gaarne-van-de-berg-der-opoffering-die-zij-voor-u-zouden-willen-beklimmen-maar-vergeten-de-trap-op-te-gaan-de-kleinigheid-te-halen-die
Eens was het vergrijp jegens God de grootste misdaad, maar God stierf en met hem stierven ook deze misdadigers -Friedrich Nietzsche
eens-was-het-vergrijp-jegens-god-de-grootste-misdaad-maar-god-stierf-met-hem-stierven-ook-deze-misdadigers
Meet nooit een berg voordat je hem beklommen hebt. Dan pas zie je hoe laag hij is -Dag Hammarskjöld
meet-nooit-een-berg-voordat-hem-beklommen-hebt-dan-zie-hoe-laag-hij-is
Alleen door de pas der vertwijfeling komen wij tot nieuwe ruimten -E. F. Kossmann
alleen-door-de-der-vertwijfeling-komen-wij-tot-nieuwe-ruimten
Waarom zijn wij God kwijt? Omdat we onszelf verloren zijn. Omdat wij dat deel van ons dat God is niet meer ontwikkelen -Julien Schoenaerts
waarom-zijn-wij-god-kwijt-omdat-we-onszelf-verloren-zijn-omdat-wij-dat-deel-van-ons-dat-god-is-niet-meer-ontwikkelen