Poëzie leest men niet woord na woord, vers na vers, maar woord op woord, vers op vers


poëzie-leest-men-niet-woord-na-woord-vers-na-vers-maar-woord-op-woord-vers-op-vers
karel jonckheerepozieleestmennietwoordnawoordversversmaaroppoëzie leestleest menmen nietniet woordwoord nana woordvers nana versmaar woordwoord opop woordvers opop verspoëzie leest menleest men nietmen niet woordniet woord nawoord na woordvers na versmaar woord opwoord op woordvers op verspoëzie leest men nietleest men niet woordmen niet woord naniet woord na woordmaar woord op woordpoëzie leest men niet woordleest men niet woord namen niet woord na woord

Een literair geslaagd vers is nog geen poëzieHet schoonste vers is dat, hetwelk men niet kan schrijvenHet vers valt niet ver van de droomDe verontwaardiging maakt een versWie edel genot put uit zijn gevoel voor poëzie is een ware dichter, ook al heeft hij nooit één vers gemaaktEr is in onze talen maar een werkelijk woord: chaos. Zoals het woord 'god' betekent het alles of niets