Politieke vriendschap is vaak gemeenschappelijke haat


politieke-vriendschap-is-vaak-gemeenschappelijke-haat
jean antoine petit-sennpolitiekevriendschapisvaakgemeenschappelijkehaatpolitieke vriendschapvriendschap isis vaakvaak gemeenschappelijkegemeenschappelijke haatpolitieke vriendschap isvriendschap is vaakis vaak gemeenschappelijkevaak gemeenschappelijke haatpolitieke vriendschap is vaakvriendschap is vaak gemeenschappelijkeis vaak gemeenschappelijke haatpolitieke vriendschap is vaak gemeenschappelijkevriendschap is vaak gemeenschappelijke haat

Liefde, vriendschap, eerbied, brengen mensen niet zozeer te samen als een gemeenschappelijke haat jegens ietsDe grote waarde van het gelijkheidsprincipe is, dat het ons politieke denken een gemeenschappelijk uitgangspunt en een gemeenschappelijke richting verschaftDe haat waakt en de vriendschap slaapt inDe haat wraakt en de vriendschap slaapt inEr is één gemeenschappelijke stroom, één gemeenschappelijke ademhaling. Alle dingen voelen met elkaar meeVriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde in vriendschap, nooit