Problemen zijn er alleen maar om onze talenten te wekken, om ons een kans te geven


problemen-zijn-er-alleen-maar-om-onze-talenten-te-wekken-om-ons-een-kans-te-geven
angelika hoeflerproblemenzijneralleenmaaromonzetalententewekkenonseenkansgevenproblemen zijnzijn erer alleenalleen maarmaar omom onzeonze talententalenten tete wekkenom onsons eeneen kanskans tete gevenproblemen zijn erzijn er alleener alleen maaralleen maar ommaar om onzeom onze talentenonze talenten tetalenten te wekkenom ons eenons een kanseen kans tekans te gevenproblemen zijn er alleenzijn er alleen maarer alleen maar omalleen maar om onzemaar om onze talentenom onze talenten teonze talenten te wekkenom ons een kansons een kans teeen kans te gevenproblemen zijn er alleen maarzijn er alleen maar omer alleen maar om onzealleen maar om onze talentenmaar om onze talenten teom onze talenten te wekkenom ons een kans teons een kans te geven

Men ziet vandaag in revolutie geen oplossing voor actuele problemen, maar een wonder dat ons het oplossen van problemen bespaart -Simone Weil
men-ziet-vandaag-in-revolutie-geen-oplossing-voor-actuele-problemen-maar-een-wonder-dat-ons-het-oplossen-van-problemen-bespaart
Aan onze sterkste drift, die de dwingeland in ons speelt, onderwerpt zich niet alleen onze rede, maar ook ons geweten -Friedrich Nietzsche
aan-onze-sterkste-drift-die-de-dwingeland-in-ons-speelt-onderwerpt-zich-niet-alleen-onze-rede-maar-ook-ons-geweten
Talenten vinden oplossingen, genieën ontdekken problemen -Hans Krailsheimer
talenten-vinden-oplossingen-genieën-ontdekken-problemen
Onze betrouwbaarste beschermers zijn onze talenten -Vauvenargues
onze-betrouwbaarste-beschermers-zijn-onze-talenten
Overschatting van onze eigen talenten is de voornaamste reden, waarom de ervaring te vergeefs tot ons spreekt -Charles Caleb Colton
overschatting-van-onze-eigen-talenten-is-de-voornaamste-reden-waarom-de-ervaring-te-vergeefs-tot-ons-spreekt