Psychiaters kletsen altijd maar raak als ze het over schrijvers en hun werk hebben


psychiaters-kletsen-altijd-maar-raak-als-ze-het-over-schrijvers-hun-werk-hebben
jeroen brouwerspsychiaterskletsenaltijdmaarraakalszehetoverschrijvershunwerkhebbenpsychiaters kletsenkletsen altijdaltijd maarmaar raakraak alsals zeze hethet overover schrijversschrijvers enen hunhun werkwerk hebbenpsychiaters kletsen altijdkletsen altijd maaraltijd maar raakmaar raak alsraak als zeals ze hetze het overhet over schrijversover schrijvers enschrijvers en hunen hun werkhun werk hebbenpsychiaters kletsen altijd maarkletsen altijd maar raakaltijd maar raak alsmaar raak als zeraak als ze hetals ze het overze het over schrijvershet over schrijvers enover schrijvers en hunschrijvers en hun werken hun werk hebbenpsychiaters kletsen altijd maar raakkletsen altijd maar raak alsaltijd maar raak als zemaar raak als ze hetraak als ze het overals ze het over schrijversze het over schrijvers enhet over schrijvers en hunover schrijvers en hun werkschrijvers en hun werk hebben

De beste literaire tijdperken zijn altijd die geweest, waarin de schrijvers hun woorden hebben gewogen en geteld -Joseph Joubert
de-beste-literaire-tijdperken-zijn-altijd-die-geweest-waarin-de-schrijvers-hun-woorden-hebben-gewogen-geteld
Sommige schrijvers leggen hun grootste vindingrijkheid aan de dag als zij schrijven over hetgeen zij zelf beleefd hebben -Otto Weiss
sommige-schrijvers-leggen-hun-grootste-vindingrijkheid-aan-de-dag-als-zij-schrijven-over-hetgeen-zij-zelf-beleefd-hebben
Voor de jeugd heb ik maar drie woorden als advies: Werk, werk, werk! -Otto von Bismarck
voor-de-jeugd-heb-ik-maar-drie-woorden-als-advies-werk-werk-werk
Veel mensen hebben alleen tijd om hun werk te regelen. Eenmaal zo ver, is hun dag om -Karel Jonckheere
veel-mensen-hebben-alleen-tijd-om-hun-werk-te-regelen-eenmaal-zo-ver-is-hun-dag-om
Oude mensen hebben, door de eeuwen heen, altijd beweerd dat het vroeger beter was, maar tegenwoordig wordt hun leven gecompliceerd door de omstandigheid dat ze daarin gelijk hebben -Simon Carmiggelt
oude-mensen-hebben-door-de-eeuwen-heen-altijd-beweerd-dat-het-vroeger-beter-was-maar-tegenwoordig-wordt-hun-leven-gecompliceerd-door-de-omstandigheid