Reeds menig redenaar wist zo meeslepend te spreken, dat hij zelfs zichzelf daardoor wist te overtuigen


reeds-menig-redenaar-wist-zo-meeslepend-te-spreken-dat-hij-zelfs-zichzelf-daardoor-wist-te-overtuigen
otto weissreedsmenigredenaarwistzomeeslependtesprekendathijzelfszichzelfdaardoorovertuigenreeds menigmenig redenaarredenaar wistwist zozo meeslependmeeslepend tete sprekendat hijhij zelfszelfs zichzelfzichzelf daardoorwist tete overtuigenreeds menig redenaarmenig redenaar wistredenaar wist zowist zo meeslependzo meeslepend temeeslepend te sprekendat hij zelfshij zelfs zichzelfzelfs zichzelf daardoorzichzelf daardoor wistdaardoor wist tewist te overtuigenreeds menig redenaar wistmenig redenaar wist zoredenaar wist zo meeslependwist zo meeslepend tezo meeslepend te sprekendat hij zelfs zichzelfhij zelfs zichzelf daardoorzelfs zichzelf daardoor wistzichzelf daardoor wist tedaardoor wist te overtuigenreeds menig redenaar wist zomenig redenaar wist zo meeslependredenaar wist zo meeslepend tewist zo meeslepend te sprekendat hij zelfs zichzelf daardoorhij zelfs zichzelf daardoor wistzelfs zichzelf daardoor wist tezichzelf daardoor wist te overtuigen

Menig kunstenaar heeft zijn reputatie verspeeld, doordat hij niet tijdig dood wist te gaan -Cees Buddingh
menig-kunstenaar-heeft-zijn-reputatie-verspeeld-doordat-hij-niet-tijdig-dood-wist-te-gaan
Menig kunstenaar heeft zijn reputatie verspeeld doordat hij niet tijdig wist dood te gaan -Jean de Boisson
menig-kunstenaar-heeft-zijn-reputatie-verspeeld-doordat-hij-niet-tijdig-wist-dood-te-gaan
wist-dat-hij-tegenwoordig-werkt-zo-is-hij-voor-geld-zou-hij-alles-doen
Zwijgen is het beste voor een man die niets weet, maar als hij dat wist, zou hij niet onwetend zijn -Saädi
zwijgen-is-het-beste-voor-een-man-die-niets-weet-maar-als-hij-dat-wist-zou-hij-niet-onwetend-zijn
Het is de taak van de regisseur om in de acteur dingen te ontdekken waarvan die niet wist dat hij ze in zich had -Orson Welles
het-is-de-taak-van-de-regisseur-om-in-de-acteur-dingen-te-ontdekken-waarvan-die-niet-wist-dat-hij-ze-in-zich-had
Zwijgen is het beste wat een onwetend man kan doen, maar als hij dat wist zou hij niet onwetend zijn -Saädi
zwijgen-is-het-beste-wat-een-onwetend-man-kan-doen-maar-als-hij-dat-wist-zou-hij-niet-onwetend-zijn