Regeer een grote natie zoals ge een klein visje zoudt koken


regeer-een-grote-natie-zoals-ge-een-klein-visje-zoudt-koken
lao-tseregeereengrotenatiezoalsgekleinvisjezoudtkokenregeer eeneen grotegrote natienatie zoalszoals gege eeneen kleinklein visjevisje zoudtzoudt kokenregeer een groteeen grote natiegrote natie zoalsnatie zoals gezoals ge eenge een kleineen klein visjeklein visje zoudtvisje zoudt kokenregeer een grote natieeen grote natie zoalsgrote natie zoals genatie zoals ge eenzoals ge een kleinge een klein visjeeen klein visje zoudtklein visje zoudt kokenregeer een grote natie zoalseen grote natie zoals gegrote natie zoals ge eennatie zoals ge een kleinzoals ge een klein visjege een klein visje zoudteen klein visje zoudt koken

Wanneer ge een weldaad hebt bewezen en een ander heeft haar genoten, waarom zoudt ge dan nog bovendien, zoals dwazen doen, een derde begeren: als weldoener geprezen te worden of dank te oogsten't Is 'n grote fout te menen dat iemand die prikkelbaar is voor wat ons klein toeschijnt, daarom zwak wezen zou in grote zaken.  Vaak is juist die overgevoeligheid voor 't kleine, een blijk van kracht tot het groteOnze kennis is een klein eiland in een grote oceaan van onwetendheid.Er is maar één ding ergerlijker dan een vrouw die kan koken en het niet wil, en dat is de vrouw die niet kan koken en het toch doetHet leven is een klein eiland in de grote oceaan des doodsZoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn