Ren nooit achter iets aan maar omarm wat je tegemoet komt


ren-nooit-achter-iets-aan-maar-omarm-wat-tegemoet-komt
ramses shaffyrennooitachterietsaanmaaromarmwattegemoetkomtren nooitnooit achterachter ietsiets aanaan maarmaar omarmomarm watwat jeje tegemoettegemoet komtren nooit achternooit achter ietsachter iets aaniets aan maaraan maar omarmmaar omarm watomarm wat jewat je tegemoetje tegemoet komtren nooit achter ietsnooit achter iets aanachter iets aan maariets aan maar omarmaan maar omarm watmaar omarm wat jeomarm wat je tegemoetwat je tegemoet komtren nooit achter iets aannooit achter iets aan maarachter iets aan maar omarmiets aan maar omarm wataan maar omarm wat jemaar omarm wat je tegemoetomarm wat je tegemoet komt

Het komt er niet op aan wat een man haat, zolang hij maar iets haat -Samuel Butler
het-komt-er-niet-op-aan-wat-een-man-haat-zolang-hij-maar-iets-haat
Wie de zon tegemoet treedt, heeft de schaduw achter zich -Onbekend
wie-de-zon-tegemoet-treedt-heeft-de-schaduw-achter-zich
Als je jong bent loop je achter de vrouwen aan. Als je de middelbare leeftijd hebt bereikt, krijg je de indruk dat zij achter jou aanlopen, maar eigenlijk wordt je maar gedubbeld -Guy Mortier
als-jong-bent-loop-achter-de-vrouwen-aan-als-de-middelbare-leeftijd-hebt-bereikt-krijg-de-indruk-dat-zij-achter-jou-aanlopen-maar-eigenlijk-wordt
Als iemand zichzelf nooit tegenspreekt komt dat doordat hij nooit iets zegt -Miguel de Unamuno
als-iemand-zichzelf-nooit-tegenspreekt-komt-dat-doordat-hij-nooit-iets-zegt
Gelukkig is de mens die niet achter het geluk aanzit als achter een vlinder, maar dankbaar is voor alles wat hem gegeven werd! -Phil Bosmans
gelukkig-is-de-mens-die-niet-achter-het-geluk-aanzit-als-achter-een-vlinder-maar-dankbaar-is-voor-alles-wat-hem-gegeven-werd
Je komt er pas achter wat je waarden zijn als ze worden geschonden -Remco Jonckers
je-komt-er-achter-wat-waarden-zijn-als-ze-worden-geschonden