Republieken veranderen in democratieën en democratieën ontaarden in despotisme


republieken-veranderen-in-democratieën-democratieën-ontaarden-in-despotisme
aristotelesrepubliekenveranderenindemocratienontaardendespotismerepublieken veranderenveranderen inin democratieëndemocratieën enen democratieëndemocratieën ontaardenontaarden inin despotismerepublieken veranderen inveranderen in democratieënin democratieën endemocratieën en democratieënen democratieën ontaardendemocratieën ontaarden inontaarden in despotismerepublieken veranderen in democratieënveranderen in democratieën enin democratieën en democratieëndemocratieën en democratieën ontaardenen democratieën ontaarden indemocratieën ontaarden in despotismerepublieken veranderen in democratieën enveranderen in democratieën en democratieënin democratieën en democratieën ontaardendemocratieën en democratieën ontaarden inen democratieën ontaarden in despotisme

Wanneer de democratieën niet overgaan in militaire dictatuur, eindigen zij in plutocratie, een zeer drukkende vorm van despotisme -Gustave le Bon
wanneer-de-democratieën-niet-overgaan-in-militaire-dictatuur-eindigen-zij-in-plutocratie-een-zeer-drukkende-vorm-van-despotisme
Een partijpolitiek is altijd minderwaardig. De democratieën kunnen er geen andere hebben -Gustave le Bon
een-partijpolitiek-is-altijd-minderwaardig-de-democratieën-kunnen-er-geen-andere-hebben
De zwakheid van democratieën is dat het hun maar al te vaak niet lukt zichzelf weg te cijferen om te overleven -Jean Rostand
de-zwakheid-van-democratieën-is-dat-het-hun-maar-al-te-vaak-niet-lukt-zichzelf-weg-te-cijferen-om-te-overleven
In democratieën zijn verkiezingen een manier om de rolverdeling in de politieke komedie te wijzigen, zonder dat er aan de voorstelling iets verandert -Edmund H. Volkart
in-democratieën-zijn-verkiezingen-een-manier-om-de-rolverdeling-in-de-politieke-komedie-te-wijzigen-zonder-dat-er-aan-de-voorstelling-iets-verandert
De Verenigde Staten is ongewoon onder de industriële democratieën in de rigiditeit van het systeem van de ideologische beheersing-
de-verenigde-staten-is-ongewoon-onder-de-industrië-democratieën-in-de-rigiditeit-van-het-systeem-van-de-ideologische-beheersing-indoctrinatie-kunnen
Ik ben nooit een groot bewonderaar der democratieën geweest. De geschiedenis leert dat haar zegepraal in een staat gewoonlijk aan zijn verval voorafgaat -Gustave le Bon
ik-ben-nooit-een-groot-bewonderaar-der-democratieën-geweest-de-geschiedenis-leert-dat-haar-zegepraal-in-een-staat-gewoonlijk-aan-zijn-verval