Richt je op je levensadem totdat hij heel zacht is. Dan word je als een baby


richt-op-levensadem-totdat-hij-heel-zacht-is-dan-word-als-een-baby
lao-tserichtoplevensademtotdathijheelzachtisdanwordalseenbabyricht jeje opop jeje levensademlevensadem totdattotdat hijhij heelheel zachtzacht isdan wordword jeje alsals eeneen babyricht je opje op jeop je levensademje levensadem totdatlevensadem totdat hijtotdat hij heelhij heel zachtheel zacht isdan word jeword je alsje als eenals een babyricht je op jeje op je levensademop je levensadem totdatje levensadem totdat hijlevensadem totdat hij heeltotdat hij heel zachthij heel zacht isdan word je alsword je als eenje als een babyricht je op je levensademje op je levensadem totdatop je levensadem totdat hijje levensadem totdat hij heellevensadem totdat hij heel zachttotdat hij heel zacht isdan word je als eenword je als een baby

Ik word minister-president van dit land, en als ik het niet word, dan ben ik het tochAls je naar de wereld kijkt, word je bedroefd. Als je naar binnen kijkt, word je depressief. Als je kijkt naar God, word je rustigWe leren eigenlijk niet echt iets totdat er een probleem is, totdat we pijn lijden, totdat er iets niet gebeurt zoals we gehoopt hadden... We lijden, dus we denkenAls je schrijft moet de inkt warm worden van de hand totdat hij dezelfde temperatuur heeft als het bloedTekens in droge klei verdwijnen als de klei zacht wordt. Littekens op ons zelf verdwijnen als ons innerlijk zacht wordtZorgen zijn meest als brandnetels, vat gij ze zacht aan, dan branden ze, pak ze flink aan, dan doen ze geen pijn