Schoon zijt gij, dat weet ge helaas al te zeer. O, wist gij het minder, dan waart ge het meer


schoon-zijt-gij-dat-weet-ge-helaas-al-te-zeer-o-wist-gij-het-minder-dan-waart-ge-het-meer
friedrich rückertschoonzijtgijdatweetgehelaasaltezeerwistgijhetminderdanwaartmeerschoon zijtzijt gijdat weetweet gege helaashelaas alal tete zeerwist gijgij hethet minderdan waartwaart gege hethet meerschoon zijt gijdat weet geweet ge helaasge helaas alhelaas al teal te zeerwist gij hetgij het minderdan waart gewaart ge hetge het meerdat weet ge helaasweet ge helaas alge helaas al tehelaas al te zeerwist gij het minderdan waart ge hetwaart ge het meerdat weet ge helaas alweet ge helaas al tege helaas al te zeerdan waart ge het meer

Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenVergeet niet in uw ouderdom dat gij eens jong waart, maar herinner u dan tevens, dat gij oud zijtWaarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?Gij zijt de weg van worm tot mens gegaan, en veel in u is nog worm. Eenmaal waart gij aap en ook nu nog is de mens meer aap dan welke ookZijt gij een slaaf? Dan kunt gij geen vriend zijn. Zijt gij een tiran? Dan kunt gij geen vrienden hebbenWie u in uw werk gadeslaat weet weinig van u. Zeg mij wat gij doet als gij uitrust, en ik zal u zeggen wie gij zijt