Schoonheid in kunst is vaak niets anders dan getemde lelijkheid


schoonheid-in-kunst-is-vaak-niets-anders-dan-getemde-lelijkheid
jean rostandschoonheidinkunstisvaaknietsandersdangetemdelelijkheidschoonheid inin kunstkunst isis vaakvaak nietsanders dandan getemdegetemde lelijkheidschoonheid in kunstin kunst iskunst is vaakis vaak nietsvaak niets andersniets anders dananders dan getemdedan getemde lelijkheidschoonheid in kunst isin kunst is vaakkunst is vaak nietsis vaak niets andersvaak niets anders danniets anders dan getemdeanders dan getemde lelijkheidschoonheid in kunst is vaakin kunst is vaak nietskunst is vaak niets andersis vaak niets anders danvaak niets anders dan getemdeniets anders dan getemde lelijkheid

De lelijkheid, die zich doet vergeten, is mooier dan de schoonheidTenslotte is eerlijkheid niets anders dan de kunst om eerlijk te schijnenDe statistiek is vaak niets anders dan de schoolvosserij van de ervaringPolitiek is niets anders dan de kunst om te doen geloven, dat de tegenpartij liegtDe openbare mening is vaak niets anders dan een verborgen gemeenheidDe smart van machtige mensen is vaak niets anders dan toorn