Schoonheid is als succes: we kunnen het niet lang beminnen


schoonheid-is-als-succes-we-kunnen-het-niet-lang-beminnen
graham greeneschoonheidisalssucceswekunnenhetnietlangbeminnenschoonheid isis alsals succeswe kunnenkunnen hethet nietniet langlang beminnenschoonheid is alsis als succeswe kunnen hetkunnen het niethet niet langniet lang beminnenschoonheid is als succeswe kunnen het nietkunnen het niet langhet niet lang beminnenwe kunnen het niet langkunnen het niet lang beminnen

Het is ongetwijfeld het best, om verstandig te beminnen, maar dwaas te beminnen is beter dan helemaal niet kunnen liefhebben -W. M. Thackeray
het-is-ongetwijfeld-het-best-om-verstandig-te-beminnen-maar-dwaas-te-beminnen-is-beter-dan-helemaal-niet-kunnen-liefhebben
Wij kunnen niets diepers zeggen dan schoonheid; schoonheid is de gids van de jonge ziel -Ralph Waldo Emerson
wij-kunnen-niets-diepers-zeggen-dan-schoonheid-schoonheid-is-de-gids-van-de-jonge-ziel
Niet beminnen is niet leven, of een levende dood leven. Het leven, dat uitgaat in liefde tot allen, is het leven, dat vol en rijk is, en voortdurend toeneemt in schoonheid en kracht -Ralph Waldo Trine
niet-beminnen-is-niet-leven-of-een-levende-dood-leven-het-leven-dat-uitgaat-in-liefde-tot-allen-is-het-leven-dat-vol-rijk-is-voortdurend-toeneemt
De wiskunde, oprecht bekeken, bezit niet alleen waarheid, maar opperste schoonheid - een schoonheid koud en streng, als dat van beeldhouwwerk -Bertrand Russell
de-wiskunde-oprecht-bekeken-bezit-niet-alleen-waarheid-maar-opperste-schoonheid-een-schoonheid-koud-streng-als-dat-van-beeldhouwwerk
Het is het best verstandig te beminnen; maar dwaas te beminnen is beter dan in 't geheel niet tot liefde in staat te zijn -W. M. Thackeray
het-is-het-best-verstandig-te-beminnen-maar-dwaas-te-beminnen-is-beter-dan-in-'t-geheel-niet-tot-liefde-in-staat-te-zijn