Schoonheid is een bepaalde soort lelijkheid die ons goed staat


schoonheid-is-een-bepaalde-soort-lelijkheid-die-ons-goed-staat
jean dolentschoonheidiseenbepaaldesoortlelijkheiddieonsgoedstaatschoonheid isis eeneen bepaaldebepaalde soortsoort lelijkheidlelijkheid diedie onsons goedgoed staatschoonheid is eenis een bepaaldeeen bepaalde soortbepaalde soort lelijkheidsoort lelijkheid dielelijkheid die onsdie ons goedons goed staatschoonheid is een bepaaldeis een bepaalde soorteen bepaalde soort lelijkheidbepaalde soort lelijkheid diesoort lelijkheid die onslelijkheid die ons goeddie ons goed staatschoonheid is een bepaalde soortis een bepaalde soort lelijkheideen bepaalde soort lelijkheid diebepaalde soort lelijkheid die onssoort lelijkheid die ons goedlelijkheid die ons goed staat

De schoonheid is misschien een bepaalde soort lelijkheid, die ons goed staatDe lelijkheid, die zich doet vergeten, is mooier dan de schoonheidZelfs aan de lelijkheid geeft het goud een glimp van schoonheidSchoonheid in kunst is vaak niets anders dan getemde lelijkheidLelijkheid is superieur aan schoonheid omdat het blijft durenSchoonheid en lelijkheid verdwijnen beide onder de rimpels van de ouderdom; de eerste verzinkt er in, de laatste wordt er door bedekt