Sedert er een geschiedenis is, hebben de mensen elkaar ge-kweld en vermoord, en naar alle waarschijnlijkheid zullen zij dat blijven doen, zolang er een geschiedenis zal zijn


sedert-er-een-geschiedenis-is-hebben-de-mensen-elkaar-ge-kweld-vermoord-naar-alle-waarschijnlijkheid-zullen-zij-dat-blijven-doen-zolang-er-een
johann wolfgang von goethesedertereengeschiedenisishebbendemensenelkaargekweldvermoordnaarallewaarschijnlijkheidzullenzijdatblijvendoenzolangzalzijnsedert erer eeneen geschiedenisgeschiedenis ishebben dede mensenmensen elkaaren vermoorden naarnaar allealle waarschijnlijkheidwaarschijnlijkheid zullenzullen zijzij datdat blijvenblijven doenzolang erer eeneen geschiedenisgeschiedenis zalzal zijnsedert er eener een geschiedeniseen geschiedenis ishebben de mensende mensen elkaaren naar allenaar alle waarschijnlijkheidalle waarschijnlijkheid zullenwaarschijnlijkheid zullen zijzullen zij datzij dat blijvendat blijven doenzolang er eener een geschiedeniseen geschiedenis zalgeschiedenis zal zijn

Idealisten roeien, zolang de geschiedenis wordt geschreven, mensen op monsterlijke schaal uit, want ze hebben een inspirerende droom voor ogen: een betere wereld -Simon Carmiggelt
idealisten-roeien-zolang-de-geschiedenis-wordt-geschreven-mensen-op-monsterlijke-schaal-uit-want-ze-hebben-een-inspirerende-droom-voor-ogen-een-betere
De geschiedenis is niet iets als een individueel persoon dat mensen gebruikt om zijn doelen te bereiken. De geschiedenis is niets anders dan de daden van mensen die worden gebruikt om hun doeleinden te bereiken -Karl Marx
de-geschiedenis-is-niet-iets-als-een-individueel-persoon-dat-mensen-gebruikt-om-zijn-doelen-te-bereiken-de-geschiedenis-is-niets-anders-dan-de-daden
Hegel had gelijk toen hij zegde dat de geschiedenis ons leert dat we nooit iets uit de geschiedenis geleerd hebben -George Bernard Shaw
hegel-had-gelijk-toen-hij-zegde-dat-de-geschiedenis-ons-leert-dat-we-nooit-iets-uit-de-geschiedenis-geleerd-hebben
De geschiedenis leert ons dat mensen en naties zich pas verstandig gedragen, als ze alle alternatieven hebben verbruikt -Abba Eban
de-geschiedenis-leert-ons-dat-mensen-naties-zich-verstandig-gedragen-als-ze-alle-alternatieven-hebben-verbruikt
Weet je waarom mensen elkaar een hand geven? Om te laten zien dat er geen mes in zit. Dat is de geschiedenis van onze beschaving -Dimitri Frenkel Frank
weet-waarom-mensen-elkaar-een-hand-geven-om-te-laten-zien-dat-er-geen-in-zit-dat-is-de-geschiedenis-van-onze-beschaving
De geschiedenis herhaalt zichzelf. Dat is één van de dingen mis met geschiedenis -Clarence Darrow
de-geschiedenis-herhaalt-zichzelf-dat-is-één-van-de-dingen-mis-met-geschiedenis