Shakespeare schreef, Einstein dacht, Ataturk bouwde


shakespeare-schreef-einstein-dacht-ataturk-bouwde
bill clintonshakespeareschreefeinsteindachtataturkbouwdeshakespeare schreefeinstein dachtataturk bouwde

Het commentaar op Shakespeare is van belang, niet Shakespeare zelfShakespeare heeft zijn stukken niet voor de roem maar voor de kas geschreven. Zijn grootste roem bestaat juist daarin, dat hij desondanks Shakespeare geworden isHij schreef een merkwaardig manifest tegen de manifestenOfschoon ik een grondige hekel had aan zelfingenomenheid, ontveins ik mij niet, dat ik vaak zeer onder de indruk was als ik aan mijzelf dacht. Iemand als ik kwam niet alle dagen voor, om het zacht uit te drukken. Als ik aan andere mensen dacht, moest ik wel eens lachenIk begrijp Einstein niet, maar de huidige gymnasiasten begrijpen hem. We moeten dus op de toekomst hopenDraco schreef zijn wetten met bloed, niet met inkt