Slechts man én vrouw is een volledig mens


slechts-man-én-vrouw-is-een-volledig-mens
gerard walschapslechtsmanénvrouwiseenvolledigmensslechts manman énén vrouwvrouw isis eeneen volledigvolledig mensslechts man énman én vrouwén vrouw isvrouw is eenis een volledigeen volledig mensslechts man én vrouwman én vrouw isén vrouw is eenvrouw is een volledigis een volledig mensslechts man én vrouw isman én vrouw is eenén vrouw is een volledigvrouw is een volledig mens

Een vrouw verlaat haar man gewoonlijk voor een andere man, terwijl een man zijn vrouw verlaat omwille van haar -Sacha Guitry
een-vrouw-verlaat-haar-man-gewoonlijk-voor-een-andere-man-terwijl-een-man-zijn-vrouw-verlaat-omwille-van-haar
De man is de heer des huizes; in huis echter moet slechts de vrouw heersen -Marie von Ebner-Eschenbach
de-man-is-de-heer-huizes-in-huis-echter-moet-slechts-de-vrouw-heersen
Het verschil tussen de man en de vrouw is dat de vrouw met oude krachten de kachel aanmaakt; de man herleest ze -Eric van der Steen
het-verschil-tussen-de-man-de-vrouw-is-dat-de-vrouw-met-oude-krachten-de-kachel-aanmaakt-de-man-herleest-ze
Als een man zich volledig inzet voor een ideaal, wordt hij onoverwinnelijk -Mahatma Gandhi
als-een-man-zich-volledig-inzet-voor-een-ideaal-wordt-hij-onoverwinnelijk
Een slechte man is het soort man dat onschuld bewondert, en een slechte vrouw is het soort vrouw waar je maar niet genoeg kan van krijgen -Oscar Wilde
een-slechte-man-is-het-soort-man-dat-onschuld-bewondert-een-slechte-vrouw-is-het-soort-vrouw-waar-maar-niet-genoeg-kan-van-krijgen
Hoe kan het van een vrouw verwacht worden blij te zijn met een man die er op staat haar te behandelen alsof ze een volkomen normaal mens is -Oscar Wilde
hoe-kan-het-van-een-vrouw-verwacht-worden-blij-te-zijn-met-een-man-die-er-op-staat-haar-te-behandelen-alsof-ze-een-volkomen-normaal-mens-is