Sommige boeken schijnen geschreven te zijn, niet opdat men daar iets uit zou leren, maar opdat men weet, dat de schrijver iets geweten heeft


sommige-boeken-schijnen-geschreven-te-zijn-niet-opdat-men-daar-iets-uit-zou-leren-maar-opdat-men-weet-dat-de-schrijver-iets-geweten-heeft
johann wolfgang von goethesommigeboekenschijnengeschreventezijnnietopdatmendaarietsuitzoulerenmaarweetdatdeschrijvergewetenheeftsommige boekenboeken schijnenschijnen geschrevengeschreven tete zijnniet opdatopdat menmen daardaar ietsiets uituit zouzou lerenmaar opdatopdat menmen weetdat dede schrijverschrijver ietsiets gewetengeweten heeftsommige boeken schijnenboeken schijnen geschrevenschijnen geschreven tegeschreven te zijnniet opdat menopdat men daarmen daar ietsdaar iets uitiets uit zouuit zou lerenmaar opdat menopdat men weetdat de schrijverde schrijver ietsschrijver iets geweteniets geweten heeftsommige boeken schijnen geschrevenboeken schijnen geschreven teschijnen geschreven te zijnniet opdat men daaropdat men daar ietsmen daar iets uitdaar iets uit zouiets uit zou lerenmaar opdat men weetdat de schrijver ietsde schrijver iets gewetenschrijver iets geweten heeftsommige boeken schijnen geschreven teboeken schijnen geschreven te zijnniet opdat men daar ietsopdat men daar iets uitmen daar iets uit zoudaar iets uit zou lerendat de schrijver iets gewetende schrijver iets geweten heeft

Men moet zichzelven leren beminnen, aldus leer ik, met gave en gezonde liefde; opdat men 't uithoude bij zichzelf en niet gaat dolen -Friedrich Nietzsche
men-moet-zichzelven-leren-beminnen-aldus-leer-ik-met-gave-gezonde-liefde-opdat-men-'t-uithoude-bij-zichzelf-niet-gaat-dolen
Kleur drukt uit zichzelf iets uit, dat kan men niet missen, daar moet men gebruik van maken. Wat mooi doet, werkelijk mooi – is ook juist -Vincent van Gogh
kleur-drukt-uit-zichzelf-iets-uit-dat-kan-men-niet-missen-daar-moet-men-gebruik-van-maken-wat-mooi-doet-werkelijk-mooi-is-ook-juist
Menigeen wil alles enkel beter weten, opdat men geloven zal, dat hij het goed weet -Peter Sirius
menigeen-wil-alles-enkel-beter-weten-opdat-men-geloven-zal-dat-hij-het-goed-weet
Daar men niet zo universeel kan zijn dat men alles weet wat van alles te weten is, moet men weinig weten van alles. Want het is veel mooier iets van alles te weten dan alles van een enkel ding -Blaise Pascal
daar-men-niet-zo-universeel-kan-zijn-dat-men-alles-weet-wat-van-alles-te-weten-is-moet-men-weinig-weten-van-alles-want-het-is-veel-mooier-iets-van
Hierboven leeft men goed: niemand heeft iets alleen; wat daar de enkeling heeft, is daar allen gemeen -Angelus Silesius
hierboven-leeft-men-goed-niemand-heeft-iets-alleen-wat-daar-de-enkeling-heeft-is-daar-allen-gemeen