Sommige mannen hebben gezucht omdat men er met hun vrouw vandoor was gegaan, de meesten echter omdat niemand er met de hunne vandoor wilde gaan


sommige-mannen-hebben-gezucht-omdat-men-er-met-hun-vrouw-vandoor-was-gegaan-de-meesten-echter-omdat-niemand-er-met-de-hunne-vandoor-wilde-gaan
friedrich nietzschesommigemannenhebbengezuchtomdatmenermethunvrouwvandoorwasgegaandemeestenechterniemandhunnewildegaansommige mannenmannen hebbenhebben gezuchtgezucht omdatomdat menmen erer metmet hunhun vrouwvrouw vandoorwas gegaande meestenmeesten echterechter omdatomdat niemander metmet dede hunnehunne vandoorwilde gaansommige mannen hebbenmannen hebben gezuchthebben gezucht omdatgezucht omdat menomdat men ermen er meter met hunmet hun vrouwhun vrouw vandoorvrouw vandoor wasvandoor was gegaande meesten echtermeesten echter omdatechter omdat niemandomdat niemand erniemand er meter met demet de hunnede hunne vandoorhunne vandoor wildevandoor wilde gaansommige mannen hebben gezuchtmannen hebben gezucht omdathebben gezucht omdat mengezucht omdat men eromdat men er metmen er met huner met hun vrouwmet hun vrouw vandoorhun vrouw vandoor wasvrouw vandoor was gegaande meesten echter omdatmeesten echter omdat niemandechter omdat niemand eromdat niemand er metniemand er met deer met de hunnemet de hunne vandoorde hunne vandoor wildehunne vandoor wilde gaansommige mannen hebben gezucht omdatmannen hebben gezucht omdat menhebben gezucht omdat men ergezucht omdat men er metomdat men er met hunmen er met hun vrouwer met hun vrouw vandoormet hun vrouw vandoor washun vrouw vandoor was gegaande meesten echter omdat niemandmeesten echter omdat niemand erechter omdat niemand er metomdat niemand er met deniemand er met de hunneer met de hunne vandoormet de hunne vandoor wildede hunne vandoor wilde gaan

Een vrouw die er met haar minnaar vandoor gaat, laat haar man niet in de steek: ze ontlast hem van een ontrouwe vrouw -Sacha Guitry
een-vrouw-die-er-met-haar-minnaar-vandoor-gaat-laat-haar-man-niet-in-de-steek-ze-ontlast-hem-van-een-ontrouwe-vrouw
De meest gemene grap die je de man die er met je vrouw vandoor is kunt aandoen is hem ermee laten zitten -Sacha Guitry
de-meest-gemene-grap-die-de-man-die-er-met-vrouw-vandoor-is-kunt-aandoen-is-hem-ermee-laten-zitten
Een vrouw hertrouwt omdat ze haar eerste echtgenoot haatte. Een man hertrouwt omdat hij zijn eerste vrouw aanbad. Vrouwen testen hun geluk; mannen nemen risico`s -Oscar Wilde
een-vrouw-hertrouwt-omdat-ze-haar-eerste-echtgenoot-haatte-een-man-hertrouwt-omdat-hij-zijn-eerste-vrouw-aanbad-vrouwen-testen-hun-geluk-mannen
Zo spreekt alle grote liefde; die gaat boven vergeving en medelijden uit. Met moet zijn hart vasthouden; want laat met het glippen, hoe schielijk gaat dan het hoofd er vandoor -Friedrich Nietzsche
zo-spreekt-alle-grote-liefde-die-gaat-boven-vergeving-medelijden-uit-met-moet-zijn-hart-vasthouden-want-laat-met-het-glippen-hoe-schielijk-gaat-dan
In de zomer overlijden er minder mensen omdat de meesten dan met vakantie zijn -Wiet van Broeckhoven
in-de-zomer-overlijden-er-minder-mensen-omdat-de-meesten-dan-met-vakantie-zijn