Sommige mensen laten zich door hun hartstocht meeslepen, anderen door hun zelfbeheersing


sommige-mensen-laten-zich-door-hun-hartstocht-meeslepen-anderen-door-hun-zelfbeheersing
jean de boissonsommigemensenlatenzichdoorhunhartstochtmeeslepenanderenzelfbeheersingsommige mensenmensen latenlaten zichzich doorhun hartstochthartstocht meeslepenanderen doorhun zelfbeheersingsommige mensen latenmensen laten zichlaten zich doorzich door hundoor hun hartstochthun hartstocht meeslepenanderen door hundoor hun zelfbeheersingsommige mensen laten zichmensen laten zich doorlaten zich door hunzich door hun hartstochtdoor hun hartstocht meeslepenanderen door hun zelfbeheersingsommige mensen laten zich doormensen laten zich door hunlaten zich door hun hartstochtzich door hun hartstocht meeslepen

Sommige mensen komen vooruit door hun verstand, anderen door hun domheid -William Moore
sommige-mensen-komen-vooruit-door-hun-verstand-anderen-door-hun-domheid
Men kan de mensen verdelen in twee grote groepen: zij die zich door hun gevoel laten bedriegen, en zij die zich door hun verstand laten misleiden -Jean de Boisson
men-kan-de-mensen-verdelen-in-twee-grote-groepen-zij-die-zich-door-hun-gevoel-laten-bedriegen-zij-die-zich-door-hun-verstand-laten-misleiden
Men moet zich niet te veel door zijn verstand laten weerhouden en door zijn hart laten meeslepen -Comtesse Diane de Beausacq
men-moet-zich-niet-te-veel-door-zijn-verstand-laten-weerhouden-door-zijn-hart-laten-meeslepen
Sommige mensen zijn zo gek om hun oren aan hun hoofd te laten zitten -Jan Wolkers
sommige-mensen-zijn-zo-gek-om-hun-oren-aan-hun-hoofd-te-laten-zitten
In een staat kunnen niet velen hun taak verliezen, zonder dat zij anderen in hun val meeslepen -Marcus Tullius Cicero
in-een-staat-kunnen-niet-velen-hun-taak-verliezen-zonder-dat-zij-anderen-in-hun-val-meeslepen
Aan sommige mensen staan hun gebreken goed, anderen zijn ongevallig met hun deugden -Francois de la Rochefoucauld
aan-sommige-mensen-staan-hun-gebreken-goed-anderen-zijn-ongevallig-met-hun-deugden