Sommige mensen lijden zo aan slapeloosheid dat ze zelfs tijdens hun werk wakker blijven


sommige-mensen-lijden-zo-aan-slapeloosheid-dat-ze-zelfs-tijdens-hun-werk-wakker-blijven
arthur baersommigemensenlijdenzoaanslapeloosheiddatzezelfstijdenshunwerkwakkerblijvensommige mensenmensen lijdenlijden zozo aanaan slapeloosheidslapeloosheid datdat zeze zelfszelfs tijdenstijdens hunhun werkwerk wakkerwakker blijvensommige mensen lijdenmensen lijden zolijden zo aanzo aan slapeloosheidaan slapeloosheid datslapeloosheid dat zedat ze zelfsze zelfs tijdenszelfs tijdens huntijdens hun werkhun werk wakkerwerk wakker blijvensommige mensen lijden zomensen lijden zo aanlijden zo aan slapeloosheidzo aan slapeloosheid dataan slapeloosheid dat zeslapeloosheid dat ze zelfsdat ze zelfs tijdensze zelfs tijdens hunzelfs tijdens hun werktijdens hun werk wakkerhun werk wakker blijvensommige mensen lijden zo aanmensen lijden zo aan slapeloosheidlijden zo aan slapeloosheid datzo aan slapeloosheid dat zeaan slapeloosheid dat ze zelfsslapeloosheid dat ze zelfs tijdensdat ze zelfs tijdens hunze zelfs tijdens hun werkzelfs tijdens hun werk wakkertijdens hun werk wakker blijven

Sommige mannen lijden aan een ongelukkige liefde voor hun eigen vrouwSommige mensen zijn zo gek om hun oren aan hun hoofd te laten zittenVeel mensen gaan liever slapend door het leven dan dat zij er voor wakker blijvenAan sommige mensen staan hun gebreken goed, anderen zijn ongevallig met hun deugdenSommige mensen ergeren zich zo aan hun minderheid, dat hun dankbaarheid een soort wraak is, en zij vergelden weldaden niet omdat belonen een genoegen is, doch verplichting een lastSommige mensen spinnen zolang hun sofismen, dat hun eigen rede er in verstrikt raakt