Sommige mensen vernietig je door ze te bewijzen dat hun vooroordeel onjuist is. 't Is alles wat ze bezitten


sommige-mensen-vernietig-door-ze-te-bewijzen-dat-hun-vooroordeel-onjuist-is-'t-is-alles-wat-ze-bezitten
simon carmiggeltsommigemensenvernietigdoorzetebewijzendathunvooroordeelonjuistis'tisalleswatbezittensommige mensenmensen vernietigvernietig jeje doorze tete bewijzenbewijzen datdat hunhun vooroordeelvooroordeel onjuistonjuist ist isis allesalles watwat zeze bezittensommige mensen vernietigmensen vernietig jevernietig je doorje door zedoor ze teze te bewijzente bewijzen datbewijzen dat hundat hun vooroordeelhun vooroordeel onjuistvooroordeel onjuist ist is allesis alles watalles wat zewat ze bezittensommige mensen vernietig jemensen vernietig je doorvernietig je door zeje door ze tedoor ze te bewijzenze te bewijzen datte bewijzen dat hunbewijzen dat hun vooroordeeldat hun vooroordeel onjuisthun vooroordeel onjuist ist is alles watis alles wat zealles wat ze bezittensommige mensen vernietig je doormensen vernietig je door zevernietig je door ze teje door ze te bewijzendoor ze te bewijzen datze te bewijzen dat hunte bewijzen dat hun vooroordeelbewijzen dat hun vooroordeel onjuistdat hun vooroordeel onjuist ist is alles wat zeis alles wat ze bezitten

Sommige mensen schimpen op andere mensen omdat andere mensen hebben wat sommige mensen graag zouden bezitten -Henry Fielding
sommige-mensen-schimpen-op-andere-mensen-omdat-andere-mensen-hebben-wat-sommige-mensen-graag-zouden-bezitten
Sommige mensen laten zich door hun hartstocht meeslepen, anderen door hun zelfbeheersing -Jean de Boisson
sommige-mensen-laten-zich-door-hun-hartstocht-meeslepen-anderen-door-hun-zelfbeheersing
Sommige mensen komen vooruit door hun verstand, anderen door hun domheid -William Moore
sommige-mensen-komen-vooruit-door-hun-verstand-anderen-door-hun-domheid
Er zijn mensen die hun dankbaarheid uitsluitend bewijzen door naar uw begrafenis te komen -Karel Jonckheere
er-zijn-mensen-die-hun-dankbaarheid-uitsluitend-bewijzen-door-naar-uw-begrafenis-te-komen
Sommige mensen spinnen zolang hun sofismen, dat hun eigen rede er in verstrikt raakt -Samuel Johnson
sommige-mensen-spinnen-zolang-hun-sofismen-dat-hun-eigen-rede-er-in-verstrikt-raakt
Vriendelijk of woedend hebben veel mensen, en vooral bejaarde mensen, mij herhaaldelijk verzekerd dat de ouderdom helemaal niet bestaat. Sommige mensen zijn minder jong dan andere, dat is alles -Simone de Beauvoir
vriendelijk-of-woedend-hebben-veel-mensen-vooral-bejaarde-mensen-mij-herhaaldelijk-verzekerd-dat-de-ouderdom-helemaal-niet-bestaat-sommige-mensen