Spreek tegen elke vrouw alsof je verliefd op haar bent, tegen elke man alsof hij je verveelt


spreek-tegen-elke-vrouw-alsof-verliefd-op-haar-bent-tegen-elke-man-alsof-hij-verveelt
oscar wildespreektegenelkevrouwalsofverliefdophaarbentmanhijverveeltspreek tegentegen elkeelke vrouwvrouw alsofalsof jeje verliefdverliefd opop haarhaar benttegen elkeelke manman alsofalsof hijhij jeje verveeltspreek tegen elketegen elke vrouwelke vrouw alsofvrouw alsof jealsof je verliefdje verliefd opverliefd op haarop haar benttegen elke manelke man alsofman alsof hijalsof hij jehij je verveeltspreek tegen elke vrouwtegen elke vrouw alsofelke vrouw alsof jevrouw alsof je verliefdalsof je verliefd opje verliefd op haarverliefd op haar benttegen elke man alsofelke man alsof hijman alsof hij jealsof hij je verveeltspreek tegen elke vrouw alsoftegen elke vrouw alsof jeelke vrouw alsof je verliefdvrouw alsof je verliefd opalsof je verliefd op haarje verliefd op haar benttegen elke man alsof hijelke man alsof hij jeman alsof hij je verveelt

Elke vrouw kan een man voor de gek houden als ze dat wil en als hij verliefd op haar isIndien ik als vrouw was geboren, zou ik een opstand ontketenen tegen elke pretentie bij de man die de vrouw beschouwt als ware zij geboren om zijn speeltuig te zijnEen man kan gelukkig zijn met elke vrouw zolang hij niet van haar houdtDe dingen die de westerse wereld zullen vernietigen zijn, welvaart tegen elke prijs, vrede tegen elke prijs, veiligheid eerst in plaats van plicht eerst, de liefde voor het zachte leven, en de word snel rijk theorie van het levenDoe elke daad van je leven alsof het je laatste isLeef elke dag alsof het uw eerste en uw laatste ware